نامگذاری ماشینهای امریکایی American Car Nomenclature

نامگذاری ماشینهای امریکایی هیچوقت برای من جالب نبوده و با منطق فکری من جور در نیامده.

در مقاله قبلی تریمها نام تریمهای دوج چلنجر را دیدید که بنظر من خیلی گیج کننده هست.

حالا برای تاکید این مسئله تریم های کرایسلرهای پاسفیکا را می نویسم که بروید در بهر منطق نام گذارنده:
L
LX
PLUS
TOURING L
TOURING L PLUS
LIMITED

منطق سه تای اول را می فهمم ولی دوتای بعدی را نه. چرا همه حروف نباشند؟ چرا تورینگ باید حرف L را هم یدک بکشد.

در خود دوج چلنجر چرا حروف R/T چهار بار تکرار شده TA که سه بار تکرار شده چی؟ آیا حرف قحطی بوده؟

برای حسن ختام نام تریمهای دوج چارجر را می نویسم.

وقتی که یک شرکت امریکایی توسط یک شرکت ایتالیایی که صاحب فراری با بدترین مدل نامگذاری است میشود از این بهتر نمیشود.

چرا فراری نام اکثر مدلها را روی ماشین نمینویسد؟ چون خجالت می کشد ( شوخی کردم ولی مقاله نامگذاری فراری را بخوانید و‌ببنید که فراری چند مدل نامگذاری دارد).

Dodge Charger
SXT = $28,995
GT AWD
R/T
GT PLUS AWD
DAYTONA
R/T SCAT PACK
DATONA 392
SRT 392
SRT HELLCAT= $67,995