هواپیماهای جنگنده روسی یا امریکایی؟ Russian or American Fighters

دوستان مرتب در اینستاگرام از من می پرسند که هواپیماهای جنگنده روسی بهترند یا امریکایی؟

آنچه که در زیر می خوانید عقیده شخصی من است.

بنظر من چند عامل در یک جنگنده نسل جدید و برتری هوایی آن مهم هستند.

۱- آیرودینامیک
۲- خاصیت رادارگریز بودن
۳- ایونیک (آلات دقیق پروازی)
۴- موتور
۵- تسلیحات
۶- خلبان
۷- قیمت

آیرودینامیک؛ من در این قسمت هواپیماهای جنگی روسی را انتخاب می کنم که آنقدر پیشرفته هستند که حتی در آسمان می توانند برای لحظاتی دنده عقب هم پرواز کنند. این ایروذینامیک در جنگهای تن به تن هوایی بسیار به کار می آیند و بنظر من هواپیماهای روسی در جنگ تن به تن شانس پیروزی بیشتری دارند.

۲- رادار گریز بودن: اگرچه بنظز می رسد که برای اولین بار یک دانشمند روسی معاذلات و فرمول رادار گریز بودن را کشف کرد ولی امریکایی ها بودند که آنرا سریعا به کار گرفته و‌ هواپیماهای متعددی را بر اساس آن طراحی کردند. در این رشته من نمره بالا تر را به جنگنده های امریکایی می دهم.

۳- آلات دقیق پروازی: وقتی صحبت دستگاهای الکترونیک می شود امریکا قطعا مخترع و‌ مکتشف دستگاهای الکترونیک است و من از این نظر هواپیماهای جنگنده امریکایی را انتخاب می کنم.

۴- موتور: اگر چه روسها در ساخت موتورهای قدرتمند چیزی از حریف امریکایی خود کم ندارند ولی هنوز موتورهای جت آنها مانند موتورهای کامیون و اتوبوسهای یورو ۲ دود میکنند و حتی اگر رادار گریز باشند ممکنست از دود اگزوز با چشم غیر مسلح کشف بشوند. من در این رشته موتورهای ساخت غرب را ترجیح می دهم.

۵- تسلیحات: در این رشته که شامل رادارها و‌ موشکهای دوربرد و رادارگریز است من هواپیماهای جنگنده امریکایی را ترجیح می دهم.

۶- خلبان: امریکاییها در رشته آموزش همیشه عالی عمل کرده اند و چیزی را در آموزش کم نمی گذارند. تعلیمات مکرر در سیمولاتور جزیی از برنامه تعلیمات است. من در این قسمت خلبانان امریکایی را انتخاب می کنم.

۷- قیمت: شکی نیست که جنگنده های روسی بسیار ارزانتر از هم ردیف امریکایی خود هستند و‌ گاه این قیمت ممکنست نصف باشد و با پول خرید یک اسکادران امریکایی می توانید دو اسکادران روسی بخرید.

نتیجه گیری: من مجموع خلبان و‌ هواپیمای روسی را یک کشتی گیر قوی هیکل می بینم
و مجموع خلبان و ‌جنگنده امریکایی را یک فرد عادی با یک تفنگ در دست. قبل از این که این دو نفر به جنگ تن به تن برسند فرد امریکایی می تواند از راه دور کشتی گیر روس را از پای در بیاورد ولی اگر تیرهایش به هدف نخورده و یا تمام بشوند و کشتی گیر روس به او برسد در جنگ تن به تن برد با کشتی گیر روس خواهد بود.

همه اینها را گفتم ولی در دنیایی که جنگنده های جدید رادارگریز امریکایی قیمتشان بطور متوسط از صد میلیون دلار متجاوز است که با پول آن می توان یک با چند بیمارستان مجهز در دنیا ساخت و با پیشرفت و دقت موشکها من فکر می کنم که تا یک دهه دیگر جتهای جنگنده فقط بدرد نمایشات هوایی خواهند خورد و هواپیماهای بی سرنشین و موشکها با قیمت بسار ارزانتر جای آنها را خوهند گرفت.