هلیکوپترها Helicopters

هلیکوپترها سیستمهای غیر پایداری هستند که مانند هواپیماها پایدار نیستند یعنی اگر اتو پایلوت نداشته باشند هر لحظه باید کنترل بشوند.

جای خلبان هلیکوپترها معمولا برخلاف هواپیماها در سمت راست است ولی استثناء هم کم نیست که صندلی خلبان در سمت چپ باشد.

از آنجا که پروانه هلیکوپتر ایجاد گشتاوری در جهت مخالف میکند اگر هلیکوپتر پروانه ای در دم نداشته باشد که این گشتاور را خنثی کند هلیکوپتر بدور خود خواهید چرخید. این خنثی سازی در بعضی از هلیکوپترهای جت توسط هوای فشرده ای که به یک سمت در دم هلیکوپتر پرتاب می شود خنثی می شود و در هلیکوپترهای کو‌اکسیال که دو پروانه در بالا دارند که در جهت عکس هم می چرخند هر پروانه اثرات گشتاور پروانه دیگر را خنثی می کند.

هلیکوپترهای کامان قدیمی نیروی هوایی از این گونه بودند. بیشترین صدای هلیکوپتر از همین پروانه دم میاید.

اگرچه اکثر هلیکوپترهای جهان دارای سه فرمان به نامهای سایکلیک، کلکتیو و رادر هستند که سایکلیکها در میان پای خلبانان هستند یکی برای خلبان و یکی برای کمک خلبان یا استاد خلبان ولی هلیکوپتر پر فروش رابینسون تعداد سایکلیک را فقط یکی گذاشت ولی با چیزی شبیه «تی» انگلیسی کاری کرد که هرخلبان یک سر تی را در دست دارد. روش جالبی نیست ولی دارد کار می کند.

کار سایکلیک چرخاندن بشقاب پروانه به هر جهتی است که شما می خواهید. اگر بجلو‌ بخواهید بروید بشقاب را بطرف جلو‌ می دهید و‌ اگر بسمت راست بروید سایکلیک را بطرف راست می برید.

کلکتیو معمولا بین دو‌ خلبان مانند ترمز دستی پیکان است و‌کارش افزایش زاویه ملخ برای اوجگیری بهمراه افزایش گاز است.
دو‌پدال زیر پا هم کنترل چرخش دم هلیکوتر را بعهده دارند.

اینروزها هلیکوپتر رابینسون امریکایی پر فروشترین است و در سه مدل آر بیست و دو، آر چهل و‌ چهار و آر شصت و شش عرضه می شوند که اولی و دومی پیستونی و‌ موتور لایکومینگ و سومی جت می باشد.
اولی دو نفره، دومی چهار نفره و سومی پنج نفره می باشند.

از نظر نرخ سقوط هلیکوپترها از بدترین تا بهترین بشرح زیر هستند:

Robinson R44 1.61 Dar 100,000 sa at
MCDonnel 369 1.09
Hughes 369. 1.08
Airbus 350. 0.75
Robinson R22. 0.67
Bell 407. 0.62
Augusta 109. 0.55
Bell 206. 0.55
Airbus 135. 0.45
Schweizer 269. 0.44
Sikorsky 76. 0.23
Airbus 130. 0.09

قیمت حدودی هلیکوپترهای رابینسون‌ بترتیب دویست و‌ پنجاه، پانصد و شش و نهصد و‌سی وشش هزار دلار می باشند.