تایکان یا تسلا Taykan vs. Tesla

تایکان اولین جواب کمپانی پورشه و‌دومین پاسخ گروه فولکس (آئودی) به گستاخی های تسلا در دوازده سال اخیر است.

هر چه کمپانیهای آلمانی گروه فولکس و بنز و‌ ب ام و هیچی نگفتند و چشمان خود را بستند که شاید کابوس ماشین الکتریکی از بین برود نرفت که نرفت. حتی بنز که صاحب ده درصد سهام تسلا مانند تویوتا بود و‌اقلا می توانست مفتخر باشد که صاحب ده در صد تسلاست ، سهام تسلای خود را در بدترین وقت ممکن و البته با سود زیاد فروخت. شاید فقط برای اینکه کابوس ماشین الکتریکی اش را از بین ببرد و یا حداقل کمکی به بوجود آمدنشان نکرده باشد.

بعد از ببازار آمدن تسلای مدل اس در دو هزار و دوازده و ماشین سال شدنش در دو هزار و سیزده مطمئنا آلمانها جلسات هیت مدیره مختلفی داشتند که ببینند چاره چیست؟ چگونه باید با این پسر بچه موشک ساز و‌ ماشین ساز و‌ سولار ساز مقابله کرد؟

در حالیکه جگوار انگلیسی زودتر از آلمانها شکست را پذیرفته بود و‌ طراحی اس یو‌ وی خود را آغاز کرده بود و در حالیکه همه می توانستند ماشینی کمتر از تسلای اس بسازند ولی پورشه این انتخاب را نداشت و باید ماشینی همتای بهترین تسلای اس و با شتابی معادل یا بهتر و بردی مساوی یا بهتر می ساخت.

به پورشه تایکان خوش آمدید. اگرچه تسلای اس خود از بنز سی ال اس و‌ پورشه پانامرا کپی شده بود حالا وقت آن بود که تایکان سعی کند کمی شبیه تسلا یا پانامرا باشد.

طبق معمول من وارد مبلمان داخل و داشبورد نمیشوم و‌ فقط به چهار عدد اصلی می چسبم. یعنی قیمت، قدرت، شتاب و برد.

قیمت پورشه تقریبا دو برابر گرانترین مدل اس یعنی مدل شتاب است. توضیح اینکه اکنون تسلای مدل اس در دو مدل شتاب و برد عرضه میشود. قیمت پایه مدل برد هشتاد و دو هزار دلار و پایه مدل شتاب صد‌ و‌ دو‌ هزار دلار است.

قیمت پایه پورشه صد و‌ هشتاد و‌ شش هزار دلار است یعنی با آن میتوان یک تسلای شتاب و یک تسلای برد خرید.

از نظر قدرت‌ مجموع قدرت دو موتور الکتریکی پورشه هفتصد و‌پنجاه اسب و تسلا هفتصد و نود و دو اسب و‌ گشتاور پورشه هفتصد و‌ هفتاد و‌ چهار پوند فوت و تسلا هفتصد و‌ نود و‌ دو‌ پوند فوت است و‌ جالبست که بدانید موتور عقب پورشه گیربکس دو دنده دارد. موتور جلوی تسلا مانند دو‌ موتور پورشه پرمننت مگنت است ولی موتور عقب آن مدل القایی است با مصرف کمتر برای کروز کردن با صرفه.

از نظر شتاب پورشه عدد دو‌ و چهاردهم ثانیه را ارائه می دهد و تسلا دو‌ و سه دهم ثانیه. اگر چه تایکان می خواست که هم در شتاب و‌ هم برد حریف امریکایی اش را بزند ولی هیچکدام میسر نشد. برد رسمی تایکان صد و‌ نود‌ و‌ دو‌ مایل و‌ تسلا سیصد و‌ چهل و سه برای مدل شتاب و‌ سیصد و‌ هفتاد و‌‌ سه برای مدل سرعت می باشد.

باتری تایکان نود و‌ سه کیلووات ساعت و تسلا صد کیلو‌واتی است.

وزن تیکان پنجهزار و صد و‌ نه پوند و‌ تسلا چهار هزار و نهصد و‌ چهل و‌یک پوند است.

مصرف معادل پورشه شصت‌ و‌ هشت مایل برای هر گالن و‌ تسلا نود و دو مایل برای هر گالن است.

همانطور که پیداست پورشه تایکان توربو اس در همه جهات از تسلای مدل اس کمتر است بخصوص در برد و قیمت آنهم دو برابر است. پس آیا کسی آنرا خواهد خرید. حتما. آن عده ای که از تسلای خود خسته و دنبال آلترناتیو هستند و‌ پولش را هم دارند حتما تایکان خواهند خرید.

شاید تایکان بتواند تا یکسال دیگر خود را به نقطه شروع برد تسلا در دو هزار و دوازده یعنی دویست و‌ پنجاه مایل برساند که واقعا حداقل قابل قبول برای ماشینهای برقی است. شتاب جانبی پورشه یک و‌ دوصدم‌ در صد میباشد که از نود و‌ پنج صدم تسلا بهتر است.

هر چه باشد پورشه باید در هندلینگ بهتر از تسلا باشد و گرنه پورشه نیست.