خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (BRITANNIA EXIT (BREXIT

یکی از دوستان تقاضای این مقاله را کردند و طبق معمول سریع می رویم سر مطلب.

شما دولت انگلیس هستید و به اتحادیه اروپا پیوسته اید ولی پول خودتان یعنی پوند را نگه داشته اید و یورویی نشده اید.

اقتصادتان رونق پیدا می کند و همه چیز عالیست بجز یک چیز. هر یک از مردم بقیه کشورهای عضو باید بتوانند بیایند و در کشور شما زندگی کنند بهمان راحتی که یک تگزاسی می تواند برود در کالیفرنیا زندگی کند. ولی یک اشکالی است کلی مهاجر طرف انگلیس سرازیر شده که از کشورهای فقیر اتحادیه هستند و از آن سو‌ پولدارهای خود شما می روند ساکن جنوب فرانسه و‌ جاهای گرمتر میشوند.

مهاجرین سوریه و افریقایی هم مزید بر علت شدند و یکمرتبه پوپولیست شلوغ کن آمدند مسئله طلاق از اتحادیه اروپا را مطرح کردند کار به رفراندم کشید و طرفداران طلاق بیشتر بودند.

اتحادیه اروپا هم گفت بسیار خب پس از روز اجرایی شدن باید برای آمدن به اروپا ویزا بگیرید ماشینهایتان هم برای فروش در اروپا باید گمرک بدهند.

یکمرتبه انگلیسی ها بیدار شدند و‌ دیدند که نمیتوانند قسمتهای خوب بودن در اتحادیه اروپا را حفظ و فقط قسمتهای بد را از دست بدهند. یا همه هست و یا هیچ.

از آنرمان خانم “ترزا می” شروع به مذاکره با اتحادیه اروپا کرد و اتحادیه اروپا هم که دست بالا را دارد اصلا کوتاه نیامده.

طرحهای متعدد خانم “ترزا می” از طرف پارلمان نفی شد و‌ بالاخره ایشان استعفا داد و “بوریس جانسون” که از پایه گذاران برکسیت بود نخست وزیر شد. ایشان هم با همه روباه صفتی اش و علاقه ای که به وینستون چرچیل روباه بزرگ دارد بالاخره توانست رای خروج را بگیرد و‌ انگلیس رسما از شب سی و یک ژانویه از اتحادیه اروپا خارج شد. حالا در آینده چه بشود معلوم نیست.

اینها خودشان به کشورهای دیگر رفتند و‌ همه را به نوکری کشیدند و این جهان سومی ها را بد بخت کردند و‌ منابعشان را غارت کردند و‌ حالا معترضند که چرا اینها دارند به کشور ما مهاجرت می کنند.

جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت بود؟