مشخصات یک شاه خوب Characteristics of a Good Shah

کم کم داریم به دو هزار و ششصدمین سال حکومتهای شاهنشاهی در ایران نزدیک می شویم و هنوز هم در این رشته خیلی خوب عمل نکرده ایم و برای همین پنجاه در صد شاهانمان کشته شده اند و به مرگ طبیعی نمرده اند. از چهار تای اخیر دو تایش را که دق مرگ شدند بحساب کشته شدگان بگذارید.

بین تمام شاهانمان تا امروز هیچ یک مدرک دیپلم نداشته اند و این خیلی برای کشوری با این همه فارغ التحصیل بیکار عجیب است.

البته یکی از شاهان دانشکده افسری هم رفته بوده ولی با مدرک کلاس دهم که قبول نیست. شما با مدرک کلاس دهم اگر دانشگاه را هم تمام بکنید باز هم لیسانسه محسوب نمی شوید. برای همین طی مقاله ای گفتم تاریخ را با تاریخ بخوانید. ببینید طرف کی دبیرستان رفته و‌کی در آمده!

یکی دیگر از مشخصات شاه خوب کم خواهی است نه زیاده خواهی.

یادم هست که وقتی که داشتند کاخ صاحبقرانیه را تبدیل به کاخ نیاوران می کردند نصف آنرا جدا کردند و از آن پارک نیاوران را در آوردند و این کاخ فسقلی را کوچکتر از قبل کردند که مردم عادی هم بتوانند از آن مناظر لذت ببرند.

آنچه که به کاخ نیاوران معروف شد از ساده ترین و‌ کوچکترین کاخهایی است که من در جهان دیده ام این یک کار قشنگ بود.

شاه خوب آنست که نه دزد باشد و نه اجازه دزدی بدهد. فکر کنم که کورش کبیر از این قبیل شاه ها بوده ولی شاهان اخیر از قاجار تا امروز در این مورد فرشته نبوده اند. یا خود دزد بوده اند یا اجازه دزدی داده اند یا هر دویش.

تخصص نفت داشته باشد زیرا این بزرگترین کالای ایران است و‌ حتما باید شاه در مورد آن متخصص باشد.

هیچ ارگانی را از مالیات معاف نکند حتی مراکز مذهبی را.

به هیچ ارگان مذهبی ریالی کمک نکند و خرج همه را از امام رضا بگیرد که آنقدر پولدار است.

در مورد دوستان و‌ بستگانش پارتی بازی نکند و مثل ملکه انگلیس عمل کند که اخیرا پسر دومش را از همه مناصبش بخاطر روابط با دختران زیر هیجده سال عزل کرد. بیخود نیست شصت و‌ هفت سال است که شاه است ( باندازه دو شاه آخر دوسلسله آخر ما)

در واقع باید یک شاه خوب آنقدر خودخواه باشد که بخاطر نام نیک خودش به هیچکس رحم نکند‌ حتی به عزیزانش. این تنها راه حفظ نام نیک است. اگر بخواهید رفیق باز و‌ فامیل باز باشید عاقبت خوبی نخواهید داشت و همانهایی که گذاشتید بخورند و ببرند شما را تنها خواهند گذاشت.

یا بر طبق قانون اساسی خودتان حکومت کنید یا قانون اساسی را عوض کنید. فراموش نکنید که هیچگاه نمیتوانید دل همه را بدست بیاورید. بیخود مخالفین خود را اشرار و خار و خاشاک نخوانید و با آنها جنگ نکنید. حق آنها از مملکت ذره ای از حق شما کمتر نیست و این مملکت هم مال شما نیست.

همین چند تا کار را بکنید حداقل پنجاه سال حکومت خواهید کرد.

دیگر عرضی ندارم شاهنشاهی خوبی داشته باشید.