چرا الکتریکی؟ Why Electric

چرا ما باید ماشین الکتریکی بخریم؟
۱- بخاطر حفظ محیط زیست
۲- بخاطر اینکه از ماشین بنزینی ارزانتر است
۳- بخاطر اینکه خرج برق آن از بنزین کمتر است.
واقعیت اینستکه بجز دلیل شماره یک بقیه دلایل واقعیت ندارند. شاید برای همین محاسبه ساده بالا است که ایلان ماسک تصمیم گرفت که دلیل دیگری برای خرید ماشینهای تسلایش پیدا کند.
۴- چون شتاب این ماشینها از ماشین بنزینی بهتر است.
۵- چون میتواند بهترین سوپر اسپرتها را در شتاب بزند
۶- چون خرج سوخت آن از فراری کمتر و خرج نگهداری آن از لامبورگینی کمتر است
۷- چون از ماشینهای لوکس لوکس تر است
۸ -چون از فراری و لامبورگینی ارزانتر است و‌ماشین هر روزه است.
من نمیدانم که آیا دقیقا اینها افکار ایلان ماسک بودند یا خیر ولی حتما چیزی شبیه این بوده اند.
برای خرید ماشین الکتریکی فعلا فکر اکونومی آنرا نکنید و اگر دوست دارید که فراری بخرید ولی خرج نگهداری ماهانه آنرا ندارید یا پولتان فقط باندازه مرسدس بنز است تسلا ماشین شماست درست است که مصرف آن مانند سه لیتر در صد کیلومتر است ولی خرید یک باتری هر دویست هزار کیلومتر بقیمت بیست هزار دلار تمام صرفه جویی بنزین و نداشتن تعمیرات را از بین می برد. پس ماشین الکتریکی فعلا ماشین ارزانی نیست ولی تسلا یک فراری ارزانی است یا لامبورگینی فوق العاده ای هست که تازه بجای دو نفر هفت نفر را می توانند حمل نماید.
اگر فکر می کنید که ماشین الکتریکی گرانست ماشین هیدروژنی حتی از الکتریکی هم گرانتر است و سوخت آن هفت برابر گرانتر است اگرچه خرج خرید باتری ندارید ولی موتور پیچیده آن بنظر نمیاید که خالی از دردسر باشد.
برای حسن ختام تسلای پی هشتاد و‌پنج خودم را با فراری چهارصدوپنجاه و‌شش خودم مقایسه می کنم.

Ferrari. Tesla
456M. P85
HP 442. 440
SPEED. 4. 1
ENGINE. FRONT. REAR
SEATS. 2. 7
WEIGHT. 2065. 2142
TORQUE. 240. 324
FUEL/100KM. 20 LITER. 20 KW
FUEL COST. $20. $4.6
MAINTENANCE $25000. $20000
COST 8 YEARS
0-60MPH. 5.4SEC. 4.3SEC