فرق بین وی و دبلیو The Difference Between V & W

یکی از اولین علائم خارجی بودن یک ایرانی در امریکا یا انگلیس تلفظ غلط W هست که ما در فارسی نداریم همانطور که عربها در عربی V ندارند.

در حرف V دندان بالا و لب پایین شما با هم تماس میگیرند و صدای V را تولید می کنند.

در حرف W شما باید لبها را غنچه کرده و از آن صدای لازم را در بیاورید.

مجسم کنید که کلمه What را که ما ایرانیها «وات» تلفظ می کنیم چیزی شیبه «او آت» است.

جالب است که بدانید که اسامی عربی مانند وحید و ‌جواد که ما در فارسی آنها را Vahid و Javad تلفظ می کنیم در عربی در واقع Wahid و Jawad هستند.

نمیدانم ما چه اصراری بر استفاده از نامهای عربی داریم آنهم با تلفظ غلط و از آن بدتر استفاده از اسامی مذکر مانند اشرف و اکرم برای زنان است مگر قصد مسخره کردن عربها را داشته باشیم که ایده بدی هم نیست.

از یک دوست کردتان بخواهید که بگوید وحید جوادی و او لبها را غنچه کرده و آنرا Wahid Jawadi تلفظ خواهد کرد. کردها هم مانند اعراب w دارند ولی v ندارند.

وقتی عربها حرف «واو» را مینویسند منظورشان W است ولی مال ما بعضی وقت V است بعضی وقت O ولی هیچوقت W نیست.

عربها حرفی بنام ف سه نقطه را بجای «و» اختراع کرده اند که مثلا وقتی می خواهند بنویسند Vivian ویویان آنرا فیفیان نوشته و بالای هر دو ف دو تا نقطه دیگر هم می گذارند حالا آیا میتوانند که آنرا V تلفظ کنند نمیدانم!