اعتقاد در مقابل اعتماد Belief VS. Trust

هیچ دقت کرده اید که هر چه به دوستتان می گویید ترامپ بد است آنها باور نمی کنند ولی وقتی آنها ‌به شما می گویند اوباما بد است چون لیبی را بدبخت کرد شما قبول می کنید؟ علت چیست؟

ما به بعضی چیزها اعتقاد داریم و بعضی چیزها اعتماد. به پیامبران و امامان اعتقاد داریم و اگر هر کس مدرکی بر علیه آنها نشان بدهد آنرا قبول نمی کنیم چون نمی خواهیم که قبول کنیم و هیچ منطقی را هم برعلیه آنها نمی پذیریم.

به کلیسای کاتولیک نگاه کنید که به هزاران بچه معصوم تجاوز کرده ولی انگار نه انگار. چرا ؟ چون مردم به دین اعتقاد دارند.

وقتی اعتقاد وجود دارد کالت (cult) بوجود می آید.

طرفداران موتورسیکلت هارلی به آن اعتقاد دارند و هیچ موتوری را حریف آن نمی دانند.

اعتماد چیست؟

ما قبل از انقلاب به شاه اعتماد داشتیم. دیدن چند مدرک در مورد کودتای بیست و هشتم مرداد و‌ چند مدرک راجع به ثروت شاه به سرعت اعتماد ما را نسبت به وی از بین برد.

اگر به وی اعتقاد داشتیم با صد مدرک هم نظرمان بر نمی گشت.

مجاهدین به رهبران خود اعتقاد دارند و تمام داستانهای سکس در اردوگاه اشرف و دروغهای رهبران آنها ذره ای نظر آنها را عوض نکرده. در مورد جبهه ملی چنین چیزی نیست.

اگر شاه ده تا طرفدار مثل مجاهدین داشت آنها بنفعش کودتا می کردند.

وقتی در ایران داستان خاوریها و زنجانیها و طوسی ها و لاریجانیها رو می شود اعتماد آنهایی که فقط به رژیم اعتماد داشته اند از بین می رود و فقط رژیم می ماند و معتقدینش.

در امریکا هم ترامپ تمام اعتماد کننده ها را از دست داده ولی بالای سی و‌پنج درصد معتقد دارد که بقول خودش اگر برود وسط خیابانهای نیویورک کسی را با اسلحه بکشد هیچ اتفاقی برایش نخواهد افتاد.
دفعه بعد که میخواهید عقیده سیاسی یا دینی کسی را عوض کنید اول یک سوال ساده از او بکنید. اگر من الان با عکس و‌مدرک ثابت کنم که آقای ایکس شخص فاسدی است شما قبول می کنید؟ اگر نمیکند بیخود وقتتان را تلف نکنید.
من ترامپ را اصلا قبول ندارم ولی اگر کسی با مدرک بمن ثابت کند که وی آدم خوب و‌درستی است من آماده ام که نظرم را در مورد وی عوض کنم و بالعکس من طرفدار اوباما هستم ولی اگر کسی مثلا بمن ثابت کند که وی به آقازاده های ما گرین کارت افتخاری داده دیگر اسمش را هم نمیاورم. پس من به افراد فقط اعتماد دارم و بی رودربایستی به هیچکس اعتقاد ندارم. اعتقاد جلوی منطق و‌عقل را می گیرد.