پیشنهاد برای مدیر عامل جدید Suggestions for New Managing Director

به سبک ‌نوشته های عزیز نسین

چهل سالی است که صنایع اتومبیلسازی ایران در جا می زنند و فقط در رشته تعداد تولیدی و تعداد انتقادات پیشرفت داشته اند.

حالا که مدیر عاملها اخراج شده اند وقت آنست که یک مدیر عامل قابل برای ایران خودرو بگذاریم.

اول اینکه اگر قصد بین المللی شدن و صادرات داشته باشید همان اسم ایران ناسیونال بهتر بوده و خارجیها عمرا بتوانند “خ” را تلفظ کنند مگر اسراییلیها که آنها هم “خ” دارند. بقیه نام فعلی این شرکت را ایران کدرو (کودرو) تلفظ خواهند کرد.

حالا برویم سر مدیر عامل.

به نظر من که در این چهل سال در خارج و داخل بوده ام و توانسته ام مسائل را از دور و‌ نزدیک ببینم سه قسمت در ایران پیشرفتی معادل چهل سال یا حتی بیشتر داشته اند.

قسمت اول جاده و‌ اتوبان و شهرسازی است که هر کس یا کسانی مسئولش بوده اند دستشان درد تکند. یک کسی می گفت کرباسچی شهردار تهران باید جایزه بگیرد من هم از مدیریتش خوشم میاید و هم بد. قسمت بدش آپارتمان سازی در پر درختترین ناحیه تهران بوده که سرسبزی شمیران را از بین برده. قسمت خوبش اتوبانهای متعدد و نوسازی بیشتر شهر است که مورد تقلید شهرهای دیگر هم قرار گرفت. متاسفانه مثل اینستکه ایشان‌ در کانادا هستند.

کاندید دوم من دکتر جاسبی است که از هیچ دانشگاه آزاد را با استاندارد خوب در هر کوچه و برزن بوجود آورد و متاسفانه ایشان هم که شنیدم به کانادا رفتند حالا با پول یا بی پول را نمیدانم.

انتخاب اولم مدیر صنایع موشک سازی است که ایران را از هیچ در موشک سازی به مرتبه ای رسانید که هم پهپاد امریکایی را بپایین کشید و هم پالایشگاههای نفت عربستان را. این کم چیزی نبود.بخصوص با این همه سیستمهای دفاعی عربستان. شاید اگر عربستان بجای چهارصد میلیارد دلار به امریکا سالی ده میلیارد دلار به ایران می داد که از آن محافظت کند وضعش بهتر می شد. من فکر می کنم اگر روسای صنایع موشکی را سر کارخانه ایران ناسیونال می گذاشتند آنها ‌پیکانی می ساختند که با یک باک بدون راننده تا اسراییل می رفت حالا با سوخت مایع یا جامد مثل باتری تازه جای بار هم داشت. از آنجا که آنها هنوز در ایران هستند هر چه زودتر باید چند نفرشان به ایران خودرو و‌ سایپا منتقل شوند. آنها هم در تحقیق و‌ توسعه عالی هستند هم در انبوه سازی، هم ایرودینامیک هم سرعت و هم خودرانی بنابراین خیلی زود می توانند این شرکتها را به استاندارد جهانی برسانند و حتی جلو هم بزنند.

در مملکت خودمان قحط الرجال نداریم فقط قحط الانتخاب داریم و نمیدانیم کی را کجا بگذاریم؟