استعمارگری به روش ایران Colonialism the Iranian Style

داستان عزیز نسینی

استعمارگر هم استعمارگرهای قدیم. می رفتند کشورهای دیگر را بزور فتح می کردند هر چه داشتند و نداشتند را میبردند هر چه پوست پلنگ بود پالتو می کردند و با عاج فیل کلید های پیانو می ساختند و تا مستعمرات آمدند همین کار را بکنند مسئله حقوق حیوانات مطرح شد و آنرا برای بقیه ممنوع کردند.

هدف این بود که از منابع مستعمرات برای بهبود زندگی استعمار گران استفاده بشود که شد .

حالا ما هم آمده ایم مستعمره درست کرده ایم.

از یمن تا لبنان الان یک جورهایی مال ما هستند. فقط فرقش اینستکه بجایی که آنها به ما خراج بدهند ، ما به آنها می دهیم.

از مدرسه و مسجد و پول تو جیبی سربازانشان ، تا بازسازی کشورهایشان ، همه با ماست.

این در واقع بهترین نوع استعمار است که آدم از خرج خودش بزند و به فقرا کمک کند.

چنین چیزی در تاریخ بشریت سابقه نداشته.

اگر انگلیس و ‌پرتغال و‌اسپانیا و فرانسه هم اینچنین می کردند الان افریقا و آسیا آباد و‌ کشورهای بالا همه خرابه بود.

فقط اینکار یک اشکال دارد و آن اینستکه این کشورها هر کس را که بیشتر بدهد بیشتر دوست دارند و‌ همین آقای نصرالله اگر سه ماه پول نگیرد بغل عربستان است.

ما برای جیبوتی پارلمان ساختیم و‌ آنها ما را به عربستان فروختند و اول همه در تحریم علیه ما شرکت کردند.

این مثل اینستکه به یک زن روسپی خرج بدهید و انتظار داشته باشید که با کس دیگر نرود. محال است که تا ابد به شما ‌وفا دار بماند. پول که قطع بشود او‌هم رفته است. یا اگر کسی قیمت بالا تر بدهد او رفته است.

استعمارگر هم استعمارگرهای قدیم. دیدن ساختمان پارلمان جیبوتی و‌ مسجد بورکینو فاسو و ‌خیلی چیزهای دیگر از مرحله خنده داری گذشته و‌ گریه دار شده.

آقای احمدی نژاد که خودت اینروزها سردمدار مبارزه با فساد هستی، پول آن پارلمان و‌ مسجد بنظر شما پول دزدی نیست؟ بازم بگم؟