ضریب همبستگی Correlation Coefficient

یادم هست که در دانشکده کشاورزی باید ضریب همبستگی مثلا اندازه سوراخ دماغ گاو و میزان شیر دهی آنرا اندازه می گرفتیم تا ثابت کنیم که آیا هر چه سوراخ دماغ بزرگتر باشد گاو بهتر نفس کشیده و‌ در نتیجه بیشتر شیر میدهد یا خیر؟

یا ضریب همبستگی سایز و فرم سینه گاو با میزان شیر دهی آنرا باید اندازه می گرفتیم. حالا چرایش هم برای مثلا خرید و‌ فروش گاو شما می خواهید قادر باشید که بهترهایش را انتخاب کنید .

یادم هست که در کلاسی که زنده یاد دکتر گشتاسب پور داشت از ما خواست که برویم و از روی چیزهایی مانند انحنای دماغ گاو و سایز سینه گاو و اندازه سوراخ دماغش حدس بزنیم که کدام شیر بیشتری می دهد.

من شیطنت کرده و رفتم از دفاتر ، شماره شیرده ترین گاو را پیدا کردم و بعد خود گاو را پیدا کردم که چندان مشخصات جالبی نداشت.

روز بعد که با استاد مربوطه به ایستگاه دامپروری رفتیم و قرار شد هر یک گاوی را بعنوان شیرده ترین انتخاب بکنیم من بلافاصله دنبال آن شماره بخصوص گشتم و کنارش ایستادم.

حالا هر کسی یک گاو داشت که فکر می کرد با میزان ضریب همبستگیهای موجود بهترین شیر را می دهد. هرکسی گاو‌ خود و دلایلش را میگفت. دفتر را باز میکردند و‌ میزان شیر روزانه را اعلام می کردند ضریب همبستگیها بد نبود.

حالا نوبت من بود و گاو‌ من واقعا آن مشخصات لازم را نداشت . دکتر گشتاسب پور می گفت کاشانی اینکه زیاد با ضریب همبستگیها ربطی ندارد برو یک خوبش را انتخاب کن. منهم میگفتم دکتر من احساس می کنم این گاو خیلی شیر می دهد. خلاصه دفتر را نگاه کردند و دکتر که می دانست من آدم شیطانی هستم و برای خندیدن هر کاری میکنم گفت کاشانی دفتر را نگاه کرده بودی و من با خنده می گفتم نه دکتر بمن الهام شده بود که گاو “یک من شیرده” شما همین است. خلاصه با خنده همگی کلاس تمام شد و‌ معلوم شد که خیلی هم، ضریب همبستگی بین قیافه ظاهری و‌ میزان شیردهی نیست ولی از سویی بیشتر گاوها این ضریب همبستگی را نشان دادند و‌ حدس دوستان بیشتر درست بود. یعنی مثلا میزان این ضریب همبستگی شاید هستاد درصد بود ولی صد در صد نبود.

حالا بنظر شما آیا بین قیافه آدمها و‌ رفتارشان ضریب همبستگی وجود دارد؟

آیا می شود از روی قیافه مردم تشخیص داد که مثلا دزد هستند یا نه؟

بعضی قیافه ها که خباثت از قیافه شان می بارد. من هر بار قیافه نحس لاریجانی ف رئیس قوه قضائیه قبلی را می دیدم بجز دزد و‌ خباثت به لغت دیگری نمیتوانستم فکر کنم. بنظر من ضریب همبستگی مهر روی پیشانی و دزدی چیزی در حد نود در صد است چون معمولا حقه بازان از این روش برای سرپوش گذاشتن به اعمالشان اینکار را می کنند.

اینکه در فیلمها قیافه های بخصوصی را برای دزد انتخاب می کنند بیشتر به این موضوع دامن می زند که دزدها قیافه شان هم دزد است.

اصلا چرا راه دور برویم وقتی قیافه دست اندرکاران رژیم شاه را با رژیم فعلی مقایسه می کنیم می بینیم که آنها قیافه های بهتری داشتند و کمتر دزد بودند و اینها عموما بد قیافه و دزدند. آیا همین برای اثبات وجود ضریب همبستگی بین قیافه و اعمال کافی نیست؟

قیافه هویدا را که یک ریال در زندگی ندزدیده بود را با احمدی نژاد که راجع بهش حرف و‌ حدیث‌ زیاد است مقایسه کنید و‌ بگویید آیا در انسانها بین قیافه و رفتارشان ضریب همبستگی وجود دارد یا خیر؟

این قوانین ضریب همبستگی فقط در مورد قیافه نیست. شما میتوانید ضریب همبستگی بین سرعت و مصرف ماشین را برای طی یک مسافت بخصوص اندازه بگیرید و و‌ و