تعویض جاها Exchanging Places

اگر برادران امیدوار شصت و‌ پنج سال پیش مانند من با هواپیما و تاکسی سفرهای خود را انجام میدادند و‌ من الان با موتورسیکلت چه اتفاقی می افتاد؟

یادم هست آماری در مورد سقوط پروازهای هواپیما ها در افریقا را بیست سال پیش میخواندم و نرخ سقوط هواپیماها قبل از بیست سال پیش در حد بیست برابر امریکا بود و تازه به هر جایی هم پرواز وجود نداشت و‌ کار برادران امیدوار به مشکلهای جدی می خورد و خطرات جانی بیش از قبیله آدامخورها در انتظارشان بود یادم‌ است که در یک ‌مورد ، در روز آفتابی و‌ هوای خوب خلبان هواپیما را در زمین گلف قبل از باند نشانده بوده که البته با کشته و زخمی همراه بود.

من با موتورسیکلت در دنیای حاضر چی؟

امروز در یک پرواز طولانی و پر توقف به افریقای جنوبی یک آقایی در کنارم نشسته بود که مال سازمان جلب توریسم کشور توگو ‌بود که داشت برای شرکت در کنفرانسی بنام ایمنی جاده های افریقا به شهر دوربان افریقای جنوبی می رفت. از او ‌پرسیدم که من اگر اینروزها می خواستم با موتور سیکلت افریقا را بگردم‌ چی می شد؟ انگلیسی اش خیلی خوب نبود ولی با زبان بی زبانی گفت نمیتوانستی.

اینروزها هم تروریست وجود دارد و ‌هم گروگانگیر و هم خفت گیر حتی در وسط شهرهایی مثل کینشازا که انواع اخطارها برای توریستها وجود دارد.

در همان هاییتی که من چند وقت پیش رفته بودم یک آقای فرانسوی که دوست یک آشنا است توسط خود راننده تاکسی با هفت تیر لخت شده بود و تمام پولش را بسرقت برده بود.

خلاصه دنیای خطرناکی است بخصوص وقتی از عدد صد و ‌پنجاه بگذرید.