پول مسافرت Travel Money

خب حالا میخواهید به آن سفر رویایی بروید. پول را باید چگونه ببرید؟

بردن پول ایرانی که فایده ندارید و‌ کسی آنرا از شما برنمیدارد.

چه ‌‌پولی بهترین است؟ اگر فقط به یک کشور میروید پول همان کشور را اگر از اول ببرید بهترین است. اگر به چندین کشور میروید و‌ نمیدانید در هر کجا چقدر لازم ‌دارید یا باید دلار ببرید یا یورو چون ‌کردیت کارت احتمالا ندارید ولی مثلا در اروپا یورو بهتر است و در امریکای جنوبی دلار بهتر.

در افریقا در کشورهای بسیاری یورو بهتر از دلار است و‌حتی در جاهایی مثل کوموروس آنقدر دلار دوست ندارند که آنرا پنجاه درصد کمتر از یورو برمی دارند و به نرخ بین المللی هم کاری ندارند. بنابراین اول تحقیقات کنید و از من هم نپرسید چون بادم نمیماند..

خب حالا که جنس پول معلوم شد چند نکته را هم در نظر داشته باشید. در اکثر دنیا نمیتوانید بیش از ده هزار دلار همراه داشته باشید. در امریکا این شامل تمام افراد خانواده که در یک پرواز هستند می شود پس اگر خانواده اتان همراه هستند حد اعلام نشده همان ده هزار دلار است مگر فرم پر بکنید و اعلام‌کنید چقدر دارید یا با پروازهای مختلف وارد بشوید. من تا پنجاه هزار دلار هم برده و فقط اعلام کرده ام و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. باید در نظر داشته باشید که ایران هم حد خود را دارد. اول چک‌کنید.

حالا که جنس و‌ حد انتخاب شد یادتان باشد‌که پول خرد هیچ کشوری را در کشورهای دیگر قبول نمی کنند. قبل از خروج پول خرد ها را تبدیل به اسکناس کشور بعدی تعویض کنید. اسکناس چی؟ این روزها کسی اسکناس کهنه و از یک سالی قبل تر را بر نمیدارند. من بار ها پولهایم بخاطر اینکه قدیمی بوده اند رد شده اند در حالیکه در خود امریکا همه قبولند. پس پول نو ‌بهتر است. اگر اسکناستان گوشه نداشته باشد قبول نیست ولی دلار ناقص در امریکا ایرادی ندارد.

حالا اسکناسهای درشت بهترند یا ریز؟ اگر قصدتان انتقال پول است بزرگترین اسکناس مورد قبول صد دلاری و در یورو پانصد یورویی است. با بک دسته صد تایی دلار ده هزار دلار می برید ولی با یورو دارید پنجاه هزار یورو می برید و همانقدر جا می گیرد. البته اگر برای امریکا یورو ببرید در تبدیل شش درصدی ضرر می کنید.

فراموش نکنید که اگر در ترکیه برای یک سرویس هشتاد دلاری یک صد دلاری بدهید دریافت کننده می تواند برای بقیه اش به شما لیره بدهد و‌نه دلار. پس مقداری پول خرد تر از صد دلاری احتیاج است ولی هر چه اسکناس ریز تر ارزش تعویضی آن کمتر. مثلا یک دلاری تقریبا بدرد هیچکس نمیخورد و‌ ممکنست آنرا از شما هفتاد سنت بردارند. البته برای خرید یک جنس دو ‌دلاری می توانید دو تا یک دلاری بدهید ولی برای مخارج هتل صد دلار ، صد تا یک دلاری و بیست تا پنج دلاری و‌ حتی گاه پنج تا بیست دلاری ممکنست قابل قبول نباشد. قبلا طی کنید که فقط می توانید بیست تا پنج دلاری بدهید و اگر قبول نکرد بروید به هتلی که قبول بکند.

در سائو تومه روز آخر بمن گفتند برای پرداخت مخارج بیست دلاری را نوزده دلار بر می دارند. من هم گفتم اشکالی ندارد من هم در ریویوی شرکت بوکینگ دات کام بشما نمره صفر می دهم. پس از شور با مدیریت قرار شد که همان بیست بر دارند و‌ منهم نمره خوب بدهم!
داشتن یک پانصد یورویی میتواند دردسر ساز باشد و ‌خیلیها آنرا بر ندارند.

چقدر پول همراهتان باشد خوبست؟ًمن در سفر بیست کشور افریقا بجز جهارتا کردیت کارت پنجهزار دلار هم داشتم برای روز مبادا. دوهزار دلار آن برگشت. ایندفعه در سفر چهارده کشور سه هزار و ‌سیصد دلار بردم و یک جا برای آزمایش سیصد دلار از کارت بانکم در امریکا خواستم که این مقاله تکمیل تر بشود. ده درصد از پول شد کمیسیونهای مختلف یعنی سیصد دلار دادم و‌ دویست و هفتاد دلار گرفتم آنهم تازه به پول محلی که تبدیل آن به دلار هم می توانست باز ارزش آنرا کم کند.