مذاکرات در حالیکه سر شما در دهان شیر است Negotiations While Your Head is in Lion’s Mouth

اخیرا در اینستا پرسیدم که آیا بنظر شما ایران باید با امریکا مذاکره کند یا خیر؟ یکی از دوستان جواب دادند که وقتی سر آدم در دهان شیر است مگر می شود مذاکره کرد؟ پاسخ من اینستکه اتفاقا در این حالت حتما باید مذاکره کنید زیرا اگر در همان حالت بمانید یا خفه می شوید یا جمجمه اتان خرد می شود. اگر بازوان خود‌ را در معرض دید شیر بگذارید شاید گوشت بیشتری ببیند و‌ از سر شما گذشته و‌ بدستتان بند کند یا اگر خودتان را به مردن بزنید که شانس زنده ماندنتان را بیشتر می کند. جنگیدن در آن حالت قطعا شیر را عصبانی تر کرده و‌ شما را زودتر خواهد کشت مگر یک اسلحه موثری در دست داشته باشید که با آن بتوانید کارش را یکسره کنید.

بگذارید چند سناریو را بررسی کنیم:

۱- امریکا تحریم را ادامه می دهد و ایران از قرارداد برجام بیرون می رود. امریکا اهل شروع جنگ نیست ولی می تواند روزگار ایران را با تحریم سیاه کند. ایران حتی بمب اتمی می سازد ولی کماکان تحت تحریم است. آیا بدون پول می تواند امپرطوری خود از مدیترانه تا دریای سرخ را حفظ کند؟ خیر.

مصدق را بی پولی مردم از کار انداخت و امریکا فقط شصت هزار دلار خرج کودتا کرد که خودشان هم تعجب کرده بودند که مردم ما چقدر آدم فروشند.

این عشاق سینه چاک ایران اگر سه ماه پول بهشان نرسد و ‌عربستان به زبان عربی خودشان بهشان یک پیشنهاد خوب بدهد ایران را در سه سوت می فروشند.

۲- ایران چراغ سبز می دهد و از موشک سازی می گذرد و‌ میشود کره جنوبی که اگر چه موشک ندارد ولی چی ندارد؟ کره شمالی که موشک و‌ اتم دارد کجا را گرفته است و ‌چی دارد بجز هیچ؟

۳- راه سومی بنظرم نمیاید ولی حتما وجود دارد.

یاد آقای میرفخرایی مدیر فروش همیشه مثبت آریا دیزل که مثبت ترین آدمی است که در زندگی دیده ام بخیر. می گفت اگر در قفس شیر افتاده اید و مطمئن هستید که شیر شما را خواهد خورد و‌ وسیله ای برای دفاع ندارید اقلا راجع به آن مثبت بوده و‌ خودتان دست خود را بهش تعارف کنید!