زمانی برای تفکر دوباره Time to think Again

میگویند که نو ‌دامادی از تازه عروس پرسید که چرا این ماهی را که سرخ کردی سر و ‌ته اش را بریدی و انداختی دور و ‌فقط قسمت وسط را نگاه داشته و سرخ کردی؟ گفت نمی دانم این روشی بود‌ که مادرم آنرا انجام می داد. گفت زنگ بزن از مادرت بپرس چرا؟ عروس خانم زنگ زد و‌ مادرش در جواب گفت نمی دانم مادر بزرگت همیشه اینطوری درست می کرد و منهم همان روش را کپی کردم. پس از خداحافظی داماد به عروس گفت زنگ بزن و از مادر بزرگت بپرس. زنگ زد و پرسید. مادر بزرگ گفت من خودم یک نفر بودم و‌ هم یخچال نداشتم و هم ماهیتابه ام کوچک بود بنابر این سر و ته ماهی را می ریختم دور و فقط باندازه مصرف یکبارم را سرخ می کردم که درست اندازه ماهیتابه ام بود.

نتیجه: ما خیلی از کارها را بدون اینگه دلیل آنرا بدانیم انجام می دهیم و‌ اگر در مورد تمام کارهایمان تجدید نظر بکنیم شاید روش انجام همه کارهایمان عوض بشود.

سوالهایی که اینروزها ذهن مرا در گیر کرده:

۱- چرا خداوند شراب را برای دین یهود و‌ اسلام ممنوع کرده ولی برای مسیحیت که بین ایندو بوده آزاد؟
۲- چرا خداوند گوشت خوک را برای یهود و‌ مسلمان ممنوع ولی برای دین وسطی آزاد کرده؟
۳- کشورهای هند و ‌چین یکشبه پر جمعیت نشدند. چرا تمام پیامبران الوالعزم فقط در خاورمیانه و شعاع یکهزار کیلومتری یکدیگر که جزو ‌کم جمعیت نرین نقاط دنیا هستند آمده اند؟
۴- اگر فقط ما شیعیان به بهشت برویم که حتی با شمارش بابک زنجانی ها و‌ خاوری ها جمعیتمان از صد میلیون یا صد و پنجاه متجاوز نیست یعنی هفت میلیارد بقیه می روند جهنم؟ تازه ما می دانیم در ایران خودمان یک میلیون آدم دروغ نگفته و ندزدیده و ‌سالم وجود ندارد. یعنی فقط از هر هفت هزار نفر آدم در کره زمین فقط یکی میرود بهشت؟
۴- اخیرا آلمان ختنه را ممنوع اعلام کرد. هر چی سرچ کردم دلیل علمی خوبی برای ختنه پیدا نکردم ودر هندوستان هم باعث ‌سرشکستگی است . آیا اینهم داستان مادربزرگ است؟ چرا باز فقط دکتر کلیمی و مسلمان دنبال آن هستند و آنرا خوب می دانند؟ آیا بخاطر قطع نشدن کاسبی هست؟ آیا خداوند در خلقت مردان دچار استباهی شده که بشر باید آنرا اصلاح کند آنهم در مذهب کلیمی و اسلام و‌ نه در مسیحیت!
۵- آیا در پانصد میلیون میلیارد کره و سیاره فقط حیات در روی زمین است؟ پیغمبر آنها کیست؟ آیا آنها هم خانه خدا را در زمین می دانند؟
۶- تکلیف نماز و روزه در کشورهایی که شش ماه شب هستند و ‌شش ماه روز به قول فیلم‌ مارمولک چیست؟
۷- چرا قبر آدمهای کوچک بزرگ است و ‌قبر آدمهای بزرگ کوچک؟
۸- آیا چینی ها که همه چیز می خورند و‌ حلال و حرام ندارند و ختنه هم نمی کنند و‌ مشروب هم میخورند و بیش از یک چهارم جمعیت زمین هستند همگی راهی جهنم می شوند؟
۹- چرا یک‌کشور کوچک کلیمی از چهل کشور مسلمان بیشتر اختراع و‌ اکتشاف دارد؟ آیا دین در آن نقش دارد؟
۱۰- آیا کاشف پنیسلین و واکسنهای مختلف و ادیسون و تسلا چون مسلمان نیستند به جهنم میروند ولی مسلمانان هیچ اختراع نکرده به بهشت؟ اگر مسیحی خوب هم به بهشت میتواند برود چرا مسلمانی که مسیحی بشود باید کشته بشود؟