چرا مکسها هنوز ساخته می شوند؟ Why is Max Still Being Built

با بالا گرفتن مشکل “مکس” و آشنا شدن بیشتر مسافرین با مشکل مکس بنظر می رسد که فقط یک معجزه بتواند مشکل مکس را حل نماید.

امروز دیگر حتی اگر سازمان هوانوردی امریکا اجازه پرواز مجدد به مکس را بدهد شرکتهای هواپیمایی بخاطر مشتری مداری و حفظ آبرو نمی توانند بلافاصله پرواز ها را آغاز کنند و ‌حتی اگر آنها اینکار را بکنند مشتریها به این آسانی حاضر به سوار شدن به مکس نیستند مگر اینکه بلیطهای مکس برای مدت زمانی به نصف قیمت عرضه بشود تا مشتریان دوباره باز گردند. این کاریست که کنکورد بعد از سقوط کرد و بلیطها را به نصف قیمت عرضه کذرد که من همان هفته اول از آن بهره بردم‌ و‌ سوار کنکورد شدم ولی یکسال بعد پروازهای کنکورد به کل متوقف شد که البته شاید سقوط کنکورد تنها  آن را جلو ‌انداخت ولی برنامه توقف از سالها قبل مطرح شده بود.

اکنون‌ تولید مکس از ماهی پنجاه ‌و ‌چند تا به چهل و‌ چند تا کم شده ولی بازهم زیاد است چون فعلا کسی آنها را نمی خواهد و از سویی ارلاینهایی مانند آمریکن ارلاینز برای راحتی خیال مسافران اعلام کرده است که در هر صورت تا اواخر آگست از این گونه هواپیما استفاده نخواهد کرد‌ بعنی حتی اگر اداره فدرال هواپیمایی اجازه بدهد.
بنظر من اولین قدم در بازسازی نام رفته بویینگ باید اخراج مدیر عامل خاطی باشد که سقوط اول را همچون تستهای قبولی هواپیما و بدون فهمیدن ریشه سقوط لایون ار سرسری گرفت. وی با کمال پر رویی بجای استعفا در ویدیویی تلویزیونی می گوید که ما مشکل را حل خواهیم کرد چون در تخصص ما است و نمیگوید چرا بعد از سقوط اول آنرا حل نکرد!

یکی از علل انتخاب ۷۳۷ برای مکس. این بود که ۷۳۷ پر فروشنرین هواپیمای مسافربری جهانست و اگر مشتریان را قانع کنند که برای مدل جدید اصلا آموزش لازم نیست این خود کلی صرفه جویی بهمراه خواهد داشت و همچنین آزمایشات قبولی این هواپیما را نزد سازمان هواپیمایی امریکا ساده تر خواهد کرد. شاید انتخاب ۷۵۷ برای اینکار بهتر بود ولی بازار ۷۵۷ خیلی محدود بود و‌مثلا ساوت وست ارلاینز حتی یک ۷۵۷ هم ندارد و سات وست بزرگترین مشتری مکس بود. پس اینجا مشتری و‌صدای مشتری در تولید مکس روی پلتفرم ۷۳۷ موثر بوده.

صحبت ۷۵۷ شد همین الان سوار ۷۵۷ شدم که از فیلادلفیا به میامی و‌بعد هاییتی بروم ولی بعد از یکساعت و نیم نشستن در هواپیما معلوم شد هواپیما خرابست و ما را به بیرون هدایت و‌ پس از پذیرایی با چیپس و‌ آب و‌ نوشابه به هواپیمای ۷۵۷ دیگری منقل کردند‌ و با دو ساعت و نیم تاخیر براه افتادیم.

یک نکته جالب دارد در بویینگ و‌ ارباس اتفاق می افتد‌که نمیدانم فقط من آنرا بد برداشت کرده ام یا منخصصین هم هم عقیده اند. زمانی بود‌که داشتن هواپیماهای مدل جدید یک افتخار بود بنظر می رسد که قوانین سهل شده سازمان هواپیمایی کشوری برای تغییر مدلهای فعلی کار را به آنجا کشیده که همه سعی می کنند تمام هواپیماهای جدید خود را در قالب مدل کمی تغییر یافته مدلهای فعلی ارائه کنند که هم خرج تست و‌ قبولی آسانتر بشود و‌ هم مشتری گول بخورد که به کلاسهای بیشتر برای خلبانان احتیاج ندارد. هواپیمای مکس از این گونه بود و بزودی ۷۷۷ مدل ایکس ببازار می آید که‌ حتی جای پنجره هایش فرق کرده‌ و ببالا رفته ولی اسم همان مانده.

امیدوارم که سازمان هواپیمایی امریکا بر سر مسئله مکس عقلش سرجایش آمده باشد و بگوید جایی که موتور عوض شده، جای موتور عوض شده, ارتفاع استرات نگهدارنده چرخ جلو‌ عوض شده، طول هواپیما عوض شده و بالانس آن عوض شده این دیگر ۷۳۷ نیست. بقول امریکاییها اگر مثل اردک راه می رود و صدای اردک می دهد احتمالا اردک است ولی مکس نه مثل ۷۳۷ راه میرود و‌ نه مثل آن بالانس می شود پس چیز دیگری است.

ترامپ با همه کم عقلی اش گفت بهتر است مکس با نام دیگری عرضه بشود.

شاید بد نباشد اینجا آمار ایمنی هفتصد و سی و هفت را هم بدهیم.

در طول تاریخ تولید این هواپیما که بیشترین هواپیمای ساخته شده هست هفتاد و ‌نه فروند تا بحال سقوط کرده که حتی نسبت به تعداد تولیدی بالاست و باز هم اولست.

بعد از آن هفتصد‌و بیست وهفت است با پنجاه یک سقوط که باز در هر دوقست مقام دوم را دارد و سوم دی سی ناین است با چهل و‌پنج سقوط.

مقام چهارم بویینگ هفتصد و‌چهل هفت است با بیست و‌هشت سقوط.