پراید Pride

این چند وقته در اینستاگرام من،  نام ماشین پراید بار ها مطرح شد و هر بار با لعنت دوستان مواجه شد ولی به تویوتا از گل کمتر گفته نشد.

من یادم هست که در خدمت سربازی از ما می خواستند که همیت قسمتی داشته باشیم یعنی به گروهان، گردان، هنگ، تیپ، لشگر، ارتش و کشور وفادارباشیم.

مردم کشور امریکا همیت قسمتی فوق العاده ای دارند زیرا کشورشان برایشان کار کرده شورلت کوروت خودشان را از خیلی از ماشین های اسپرت اروپایی بیشتر دوست دارند نه بخاطر اینکه بهتر است بلکه بخاطر محصول کشور خودشان هست.

متاسفانه در ایران شرایطی بوجود آمده که مردم ما نه تنها از ایرانی بودن خودشان خوشحال نیستند، نه تنها همه پاسپورت بدست در فکر مهاجرت هستند بلکه این تنفر خود را که شاید نمیتوانند جور دیگری نشان بدهند در غالب تنفر از محصولی که ساخت آن کشور است نشان می دهند.

جملاتی مانند جنازه تویوتا از پراید نو ‌بهتر است یا سگ تویوتا می ارزد به پراید نو مرا بیشتر به این فکر می اندازد که دوستان خشم خود را دارند این جوری نشان می دهند.

اینها حرفهای مهندسی نیستند و نمیتواند از دهان افراد تحصیلکرده در بیاید. بنده با داشتن سه مدرک مهندسی که دوتایش در مورد کنترل کیفیت و‌ قابلیت اطمینان است و از ماشین هم یک چیزهایی سرم می شود نمیتوانم ببینم که چگونه یک تویوتای دویست هزار کیلومتر کار کرده بد نگاهداری شده می تواند از یک پراید نو ‌بهتر باشد.

در مورد قاتل بودن پراید یکبار در یک مقاله ای اشاره کردم که ما ایرانیها ماشین را با تانک اشتباه می گیریم. این دیوانه بازیهایی که ما با ماشین می کنیم با هر ماشین سایز پراید بکنیم ما را به کشتن می دهد.

بیخود رانندگی بد را تقصیر پراید نیاندازید. تصادف شاخ به شاخ یا با جسم ساکن مانند دیوار و ‌درخت غالبا در این سایز ماشین باعث‌ مرگ می شود. تازه وقتی دارید ماشینی را به کمتر از یک سوم قیمت جهانی می خرید خیلی نمیتوانید انتظار داشته باشید.

بر می گردیم به خشم جوانانی که نمیتوانند در طول عمر خود هیچ‌ ماشین خوبی را سوار بشوند و عامل آنهم خودروسازان وطنی هستند که وقتی یک ماشینی را درست میکنند میخواهند حداقل سی یا چهل سال از آن نان بخورند و‌ جلوی واردات خارجی را هم می گیرند.

البته اینرا هم بگویم که اگر ماشین سازان ایران می خواستند بروز بمانند و از سوبسید استفاده نکرده و پول پیمانکاران و ‌بانکها را هم می دادند با توجه به تعداد زیاد نور چشمی در تشکیلات قیمت ماشین خوب هم سایز پرایدشان بجای چهار هزار دلار فعلی و پانزده هزار دلار بین المللی ، بیست هزار دلار در می آمد.

هر کس بگوید من با پنج هزار دلار ماشین خوب هم سایز پراید می سازم دروغ می گوید و دارد از پول مفت بنحوی استفاده می کند. ماشینهای چینی همه از سوبسید استفاده می کنند.

برگردیم به اینکه چرا همیت قسمتی نداریم. من در آریا دیزل توانستم این همیت قسمتی را ایجاد کنم. چطور؟ با ایجاد محیط کار با آرامش و بدون تنش. با شفافیت در کارها مثلا اگر مکانیکی روی ماشین شخصی من کار میکرد ساعات کار و قطعات همه محاسبه و از حقوق من کم میشد. چند شرکت در ایران می شناسید که مدیر عامل و شریک شرکت پولی بابت تعمیر ماشین خودش در تعمیرگاه شرکت بدهد؟

هنگامیکه از ماشینهای شرکت برای تست باد و ‌غیرو استفاده می کردم داشتم مجانی برای شرکت تبلیغ نام آنرا می کردم. تبلیغ نام مخارجش بسیار بیشتر از تست من بود.

وقتی هر سه ماه دور هم جمع میشدیم و یک کار تفریحی می کردیم همه با هم یکی بودیم. وقتی که کادوهای نمایندگان به من و کارمندان ارشد ، قرعه کشی میشد و ‌به بقیه داده می شد این شفافیت بود. وقتی نام من در هیچ قرعه کشی نبود اگرچه کادو ها بیشتر به اسم من بود این یعنی درستی و میل به کمک به کارمندان نه جیب من. وقتی تمام کارمندان توانستند در ماه اول سوار هواپیمای شرکت بشوند یعنی شرکت مال آنها بود.

من هنوز از کاری که در هشت سال در آریا دیزل کردم که هم سه سال متوالی آخر بهترین شرکت در ماشینهای بازرگانی در رضایت مشتری بودیم و هم کارمندان از شرکت راضی بودند بسیار افتخار می کنم.

وقت آن شده که ایران خودرو ها ، سایپا ها هم رضایت واقعی کارمندان، هم مشتریها را اندازه گیری کنند و ‌پاداش مدیر عامل به این اعداد بستگی داشته باشد.

هر بار اختلاسی در کشور می شود همیت قسمتی کم میشود و‌ مردم علاقه شان به کشور کم میشود.

هر جا شفافیت نباشد علاقه مردم به آن سازمان کم می شود.

در کشور روواندا که بیست و‌ پنجسال قبل هشتصد هزار توتسی توسط هوتو ها کشته شدند، راننده توتسی من که ده نفر بستگانش را جلوی چشمش کشته بودند از اینکه مال روواندا بود با وجود هوتو بودن رییس جمهور فعلی از کشورش بسیار مفتخر بود و تمیزی و نظم رووندا را هیچ جای افریقا تا امروز ندیده ام.

به امید روزی که ما آنقدر همیت قسمتی بالایی داشته باشیم که جنازه پراید را با لکسس نو ‌عوض نکنیم.

نگویید نشدنی است. شدنی است. با مدیریت خوب.