سیل Flood

در کالیفرنیا وقتی خانه می خرید فروشنده باید گزارش رسمی تمام عیوب ممکن منزل را به شما بدهد.

از آزبست که باعث سرطان می شود یا گازهایی که ممکنست از زمین متصاعد شود تا گزارشات زمین شناسی تا رانش زمین.

در بین این گزارشات ممکنست گزارشی باشد که می گوید این خانه در محل سیلهای یکصد-سال -یکبار قرار داشته باشد. در آنصورت شما ممکنست که بخواهید بیمه سیل بخرید یا بانک وام دهنده شما را به اینکار مجبور کند.

خانه ای که من در سال ۱۹۸۹ یعنی سی سال پیش خریدم و اکنون به همسر سابق و در نهایت به فرزندان تعلق دارد در جلوی یک آبراه Creek قرار دارد و بما گفته شد که اینجا از آن مناطق یکصد سال یکبار سیل است ولی بانک ما را مجبور به خرید بیمه نکرد.

الان سی سالی است که باران شدید داشته ایم ارتفاع آب تا یک متری لبه آبراه رسیده ولی بالاتر نیامده.

فعلا با نخریدن بیمه شاید سی چهل هزار دلاری صرفه جویی کرده ایم ولی در جایی که خراب شدن آبگرمکن ، آب به قسمتی از منزل سرازیر کرد و کف و دیواره لوکس یک توالت را خراب کرد خرج تعمیر در حد همان صرفه جویی بود و بیمه ساختمان و نه سیل مخارج را پرداخت کرد.

یک سیل نیم تا یک متری خسارتش برای این خانه از دویست هزار دلار متجاوز خواهد بود و اینرا هم بگویم که بیمه های سیل سقف پرداخت دارند و‌ مثلا ممکنست بیش از یکصد هزار دلار ندهند و فقط قصد کمک است و نه پرداخت کامل خسارت. و مثلا ممکنست در قانون بیمه شما نوشته باشند که از هر دلار خسارت شما بیست و‌ پنج سنت می دهید و ‌آنها هفتاد و‌ پنج سنت و‌ تازه ده هزار دلار اول را اصلا نمیدهند و  مثلا از دویست هزار دلار ببالا را هم نمیدهند.

با افزایش سیل در ده دهه اخیر در امریکا دولت دارد کم کم فکر می کند که نباید اجازه ساخت و ساز مجدد در بعضی مناطق سیل خیز را بدهد چون چندین بار اتفاق افتاده که خانه ای را سیل برده و‌ بجایش خانه نویی ساخته شده که چند سال بعد آنرا هم سیل برده یا مثلا بار دوم خانه باید یک متر بالا تر از سطح زمین و روی پایه ساخته بشود.

علت در گیر شدن دولت سازمان کمکهای اورژانس است FEMA است که سعی می کند به سیلزدگان و‌ قربانیان آتش سوزی در صورت نداشتن بیمه کمک کند و تعداد اینها آنقدر زیاد شده که دولت پول کم آورده.

امریکاییها مثلی دارند که مواظب باش از خدا چه می خواهی چون ممکنست بهت بدهد.

هی از خدا آب خواستیم و یکمرتبه تمام تقاضاها نقدا و یکجا پرداخت شد.