ماشینها را در امریکا چگونه می فروشند؟ How Are the Cars Sold in America

روش اول:

خریدار به ماشین فروشی رفته و ماشینی را می پسندد.

با ماشین فروش برای سواری و تست می روند. اگر نپسندد ماشینهای بیشتری را تست می کند.

حالا فرض کنیم که ماشین را پسندیده.

فرض کنید که قیمتهای فوق روی ماشین است. قیمت پیشنهادی ماشین فروش پنجاه هزار دلار، قیمت پیشنهادی سازنده چهل و پنجهزار دلار ، قیمت پایه بدون آپشن سی و ‌پنجهزار دلار.

حالا چک و‌چانه شروع می شود. فروشنده اول شما را به رئیسش که شغل قانع کردن شما را دارد معرفی می کند و او‌ سعی می کند که تمام پنجاه هزار دلار را از شما بگیرد. شما زرنگتر از این حرفها هستید و‌ چند مرتبه بلند می شوید که بروید. شما را بر می گردانند. حالا ممکنست شما را به مدیر اعظم معرفی کنند و او سعی کند که ماشین را بشما بفروشد. خلاصه ممکنست که شما ماشین را مثلا چهل و سه هزار دلار بخرید.

حدود دویست دلار گیر فروشنده اول میاید و شاید بیشتر گیر بقیه چه روی ماشین ضرر کرده باشند و‌ چه سود. اگر یک ناشی بیاید و تمام پنجاه هزار دلار را بدهد شاید فروشنده اول یکهزار دلار گیرش بیاید.

پس زرنگی خریدار رل مهمی را بازی می کند و معمولا سر هندی و چینی را نمیشود کلاه گذاشت و گاه شش ساعت وقت فروشنده را گرفته و پس از تست سه ماشین هیچکدام را نمی خرند.

این روشی است که مردم امریکا از آن دل خوشی ندارند و برای همین فروشنده ماشین را در کنار وکیل از نامطمئن ترین افراد می شناسند. این روش بنظر من در حال کوچک شدن است.

روش دوم:

کارمکس، وارد ماشین فروشی می شوید. قیمتها فیکس است و جای چانه ندارد.

ماشین شما را به قیمت فیکس خریده و فیکس می فروشند. آدم ساده و‌ غیر ساده یک قدر پول می دهند. فعلا فقط ماشینها دست دوم هستند. روش منصفانه ای است. این روش گمانم در حال رشد است. فروشنده ها دانه ای صد و شصت دلار می گیرند.

روش سوم کاروانا:

از روی کامپیوتر ماشین مورد نظر را انتخاب می کنید. آنرا با ماشین بر می آورند دم خانه تان. تست می کنید و خواستید می خرید. حتی در یکی از شهرها نمونه ای دارند که مثل دستگاه فروش اتوماتیک کوکا و‌ پپسی است و ماشینها در یک ویترین مرتفع شیشه ای هستند که ماشین مورد نظر را برایتان با آسانسور پایین می آورند.

اینهم فعلا برای ماشینهای دست دوم است.

روش چهارم تسلا:

به بکی از مغازه های تسلا می روید و ماشین خود را با تست یا بی تست بقیمت فیکس می خرید و چند هفته بعد در کارخانه طی مراسمی تحویل می گیرید. این روش بنظر من رشد خواهد کرد البته مقاومت نمایندگی ها را نمیشود دست کم گرفت. همین الان در بعضی ایالت های ماشین ساز این روش غیر قانونی است.