سقوط ۷۳۷ مکس ۷۳۷ MAX CRASH

اتوماسیون چیز خوبی است بشرط اینکه یک دکمه داشته باشد که بتوانید آنرا قطع کنید.

این‌دکمه در ۷۳۷ مکس نصب نشده و قطع کردن بعضی چیزها در حد قطع کردن فیوز است که کار آسانی نیست.

۷۳۷ مشغول پرواز است. یکی از سنسورها خراب است و‌ میگوید که هواپیما در حال استال است. خلبانان وظیفه دارند که برای جلوگیری همزمان گاز را زیاد کرده و شیرجه بزنند که سرعت هواپیما زیاد بشود. حالا همین را اتوماتیک کنید که اگر خلبان یادش رفت هواپیما یادش نرود و‌جلوی استال را بگیرد. حالا یک سنسور پیدا‌ بشود که بگوید هواپیما در حال استال است. هواپیما بلافاصله گاز داده و شیرجه می زند. خلبان هرچه زور بزند حریف سیستم نمیشود و چون سنسور هنوز هم احساس می کند که هواپیما در حال استال است هی میزان شیرجه را زیاد می کند. در آخر شما دارید عمودی و‌ با آخرین سرعت بطرف زمین می روید. تسلیت عزض میکنم.

بویینگ بعدا اعلام کرد که در دستور العمل طرز قطع کردن این سیستم از طریق قطع فیوز نوشته شده. ممکنست اینطور باشد ولی کی موقع چنین شیرجه ای می تواند دستورالعل بخواند.

حالا شرکتها موظفند پس از مرگ سهراب این را به خلبانان یاد بدهند.