پرواز شماره ۶۵۵ ایران ار Iran Air Flight 655

نمیدانم که چرا بعضی دولتها با یوتیوب مخالفند. در یوتیوب شما اطلاعات بی نظیری می گیرید که حقایق را برای شما روشن می کند.

مثلا همین “ایران ار” خودمان که روی خلیج فارس منهدم شد و هزار بهانه برای آن آوردند، در برنامه ای در یوتیوب می دیدم که چگونه مسئله آنالیز شد و‌ معلوم شد که اولا هواپیما در آسمان ایران بوده، دوما کشتی مهاجم وینسنز در آبهای ایران بوده سوما ایران ار در حال اوجگیری بوده و بهیچوجه در حال شیرجه نبوده چهارما این یک پرواز منظم طیق برنامه بوده و بیخودی در آسمان ظاهر نشده بوده پنجما سه پیام اخطار ناو وینسنز دو تایش در کانال نظامی پخش شده که ایران ار نمی شنیده و در آخری که در کانال غیر نظامی پخش میشود اخطار برای هواپیمای مهاجم و اف چهارده بوده که خلبان ایران ار مربوط بخود نمیدیده.

ویدیویی از داخل کشتی شادی ملوانان را لحظاتی بعد از زدن هدف نشان می دهد و لحظاتی بعد افسردگی آنان را وقتی می فهمند که هواپیمای مسافربری را زده اند نشان می دهد.

امریکا هیچوقت به اشتباه خود اعتراف نکرد و فقط حدود شصت و‌پنج میلیون دلار خسارت به ایران داد که شاید سی و‌پنج میلیون آن فقط قیمت هواپیما بود و احتمالا صد هزار دلار برای هر مسافر. البته معمولا جان مردم جهان سوم ارزانتر از بقیه است و نمیدانم اگر داستان برعکس بود ایران چقدر باید برای هر نفر خسارت می داد.

امریکا به کاپیتان ویل راجرز فرمانده ناو وینسنز مدال نیز داد که واقعا شرم آور بود.

در این فیلم مستند از سقوط پان امریکن بر اثر انفجار بمب در دسامبر ۱۹۸۸ بر روی اسکاتلند مستقیما بعنوان انتقام ایران یاد شده. اتفاقا من در صفحه خوانندگان مجله Aviation & Space Technology مطلبی در همین زمینه بلافاصله بعد از سقوط پان آمریکن نوشتم که چاپ شد.