بودجه Budget

شما مسئول بودجه یک کشور جدیدالتاسیس هستید. در آمد دولت یک میلیارد دلار است. شما آنرا به روش زیر تقسیم میکنید:

حقوق کارمندان دولت صد میلیون دلار در سال
خرید جنگ افزار سیصد میلیون دلار در سال
ساخت فرودگاه صد میلیون دلار در سال
ساخت جاده دویست میلیون دلار در سال

سعی نکنید تا یک سنت آخر را در سال اول خرج کنید زیرا سال آینده هم باید پنج درصدی اضافه حقوق بدهید و‌ هم فرودگاه و‌ جاده از حالا احتیاج به تعمیر و نگهداری دارند و اگر سال بعد در آمد دولت اضافه نشود آنوقت است که کم می آورید. اگر درآمد دولت کم بشود که دیگر خیلی کم می آورید.

متاسفانه اکثر دولتها فکر تعمیر و‌ نگهداری را نمی کنند. امروز شهر زیبای سانفرانسیسکو پر از چاله و‌ دست انداز است و‌ پول تعمیر آنها را ندارد. از اضافه حقوق که به جیب خودشان می رود نمی گذرند ولی تعمیرات را به خاطر نداشتن پول انجام نمی دهند و میگذارند آیندگان با آن سر و‌کله بزنند.

چندی پیش پلی در یکی از ایالتها بخاطر فرسودگی و عمر زیاد فرو ریخت. چون اکثر ساخت و سازهای امریکا در دهه پنجاه میلادی انجام شده یکمرتبه با تعدادی پیر ساختار باید سر و‌کله زد و‌ پول هم بقول آلمانها نیشت.

اگر روزی مسئول بودجه سازمان یا شهر یا کشوری شدید مخارج نگهداری را نه فراموش بکنید و نه دست کم بگیرید. این فقط در مورد ساختمان نیست بلکه حتی در مورد ماشینها هم هست.

اگر ماشینی را به سی هزار دلار می خرید نه تنها این ماشین مخارج بنزین و روغن دارد بلکه هر سال از قیمت آن کم می شود و پنجسال بعد از سوئی ماشین شما پانزده هزار دلار بیشتر نمی ارزد و از سوئی جانشین آن ممکنست یک ماشین چهل هزار دلاری باشد یعنی شما باید سالی پنج هزار دلار فقط برای استهلاک بگذارید کنار ، حالا پول تعمیرات و بنزین و روغن بکنار.