خلق را تقلیدشان بر باد نداد Copying Did not Destroy Anybody

یکی دیگر از ضرب المثلهای بدرد نخور این ضرب المثل “خلق را تقلیدشان بر باد داد” هست.

آقا چه اشکالی دارد که آدم از افراد بهتر از خودش تقلید کند و‌ سعی کند مثل آنها باشد و یا یک کشور از کشورهای موفق تقلید کند و سعی کند مثل آنها باشد.

مگر ژاپن از امریکا تقلید کرد ضرر کرد؟ مگر تایوان و‌ چین و کره از ژاپن تقلید کردند ضرر کردند؟ اتفاقا نشان داده شده که تقلید ‌خوب و ‌با معنی ، کم کم باعث انتقال تکنولوژی و‌ بدست آوردن مهارت توسط مقلد هم میشود.

در انگلیسی اصطلاحی بنام mentor هست که راه صحیح را آنطور که خودش عمل کرده در اختیار شما بگذارد و یا شما از زندگی وی الهام بگیرید.

من که شخصا همیشه شرح حال آدمهای موفق چه در بیزنس و چه در سیاست را می خواندم به امید اینکه روزی بتوانم مثل آنها بشوم.

شاید خواندن این همه شرح حال تاثیری بر روی من گذاشته باشد.

از ابراهام لینکلن یاد گرفتم که از شکست نترسم و آنقدر سعی کنم تا موفق بشوم. ابراهام لینکلن در انتخابات برای سمتهای مختلف بارها شکست خورد و دست آخر برای ریاست جمهوری شرکت کرد و‌ پیروز شد. نه تنها پیروز شد بلکه تا امروز بعنوان بهترین رییس جمهور امریکا شناخته می شود. پس چرا که نه؟ چرا از او‌ تقلید نکنم. خارجی و ایرانی هم ندارد. از بهترینها همه جا باید تقلید کرد چه نلسون مندلا باشد چه ایلان ماسک یا استیو جابز. کشورهای جهان سوم که می خواهند همچنان دیکتاتوری باقی بمانند حداقل می توانند دیکتاتور صالح باشند و از کشور سنگاپور یاد بگیرند. اگر بهانه دین است می توانیم از مهاتیر محمد و کشور اسلامی مالزی یاد بگیریم و تقلید کنیم.

تقلید از مردم خوب و کارهای خوب و‌ کشورهای خوب چیز بسیار خوبی است. اگر فردی نصف کارهایش مورد قبول ما است و نصفش نیست می توانیم از نصفه خوب تقلید کنیم و لازم نیست که صد در صد از کسی یا کشوری تقلید کنیم.

تقلیدی که بد است خالکوبی بر روی پوست بخاطر دیدن آن بر روی بدن یک هنرپیشه هست. پوشیدن لباسی عجیب و غریب بخاطر دیدن آن بر تن یک هنرپیشه هست.

پدرم می گفت اگر میخواهی پولدار بشوی یک دوست کلیمی پیدا کن و‌کارهای او را تقلید کن. تو هم پولدار خواهی شد.

وقتی تصادفی خانه ای را در منطقه ای در شهر پالو آلتو‌ خریدم و فهمیدم که منطقه کلیمی ها است و به همسرم گفتم شانسی جای خوبی خانه خریده ایم.

آن خانه را دو سال بعد با بیش از هشتاد در صد سود فروختیم. امروز سی سال بعد قیمت آن خانه بیش از ده برابر پولی است که ما دادیم. در امریکا قیمتها اینطوری بالا نمی رود.

تقلید خوب اصلا بد نیست. پس بیایید ضرب المثل را عوض کنیم: خلق را تقلیدشان موفق کرد.