سیستمهای چهار در چهار Systems 4*4

دوستان گاهگداری سئوالهایی در مورد چهار در چهار ها می پرسند که فکر کردم شاید لازم باشد مقاله ای در مورد آن بنویسم.

سیستمهای تمام وقت چهار در چهار یا فول تایم :

در این سیستمها ماشین همیشه در حالت چهار در چهار می تواند باشد و برای همین باید سه دیفرنسیال داشته باشد که نه تنها دیفرنسیال عقب و جلو سرعت چرخهای خود را در هر محور تنظیم نمایند بلکه آکسلهای عقب و‌جلو هم بتوانند سرعت گردش ورودی خود را موقع دور زدن با یکدیگر تنظیم کنند.

اگر ماشین چهار در چهار نیمه وقت را در حالت چهار در چهار بگذارید مثل اینستکه در سیستم تمام وقت دیفرنسیال وسط را قفل کرده باشید. در این حالت ماشین فقط در سطوح لغزنده می تواند خوب عمل کند. اگر بخواهید در روی یک اسفالت خشک یا بتون خشک دور سیصد و شصت درجه بزنید صدای جیر جیر لاستیکها در می آید چون بین چرخهای عقب و‌جلو هماهنگی وجود ندارد و فقط بین چرخهای هر آکسل هماهنگی وجود دارد. در این سیستم ها تا سه قفل دیفرسیال می تواند وجود داشته باشد. بهترین مثال تمام بنزهای چی جدید و لکسس و تویوتاهای مجهز به سه قفل.

سیستمهای تمام چهار در چهار یا آل ویل درایو :

اینها عینا مانند سیستم بالا عمل می کنند ولی دارای دنده سنگین نیستند. بنابراین وقتی یک بنز کلاس اس چهار در چهار تمام وقت است جزو این گروه است ولی بنز جی جزو گروه قبلی است.

سیستم چهار در چهار نیمه وقت:

همیشه فقط دو چرخ جلو یا عقب ماشین را بجلو می برند. وقتی سطح لغزان شد آنرا در حالت چهار در چهار میگذارید. در سطح خشک نمیتوانید با آن رانندگی کنید.بهترین مثال انواع جیپ که البته اینروزها در حالت چهار در دو فقط چرخهای عقب می چرخند.

سیستم چهار درچهار احتیاجی یا نیازی یا آن دیمند:

در این سیستم ها در حالت عادی ماشین چهار در دو‌ عمل می کند ولی بمحض لیز خوردن و یا وجود برف خود بخود چهار در چهار می شود. سیستم آن همان سیستم پاره وقت است.

یکی از دوستان در اینستا پرسیده بود که آیا سیستم چهار در چهار پاره وقت بهتر از تمام وقت نیست؟

جواب کوتاه من نه بود. حالا جواب مفصلتر.

این قسمت را به انگلیسی می نویسم. این مقایسه فقط برای آفرود سنگین است و به شهر کاری نداریم.
Full Time 4×4 with 3 Differential Locks=Part Time 4×4 with 2 differential Locks>Full time 4×4 with 2 Differential Locks=Part Time 4×4 with one Differential Lock>Part time 4×4 with no Lock> Full Time 4×4 with no Lock.

بنابراین اگر یک چهار در چهار تمام وقت ولی بدون قفل دیفرنسیال داشته باشیم باندازه یک پارت تایم بدون قفل موثر نیست. یک چهار در چهار تمام وقت که دارای سه قفل دیفرنسیال باشد ماشین گرانی است و حدود بیست کیلوگرم هم در شرایط مساوی از نیمه وقت سنگین تر است.

من کدام را بر می دارم مدل فول تایم چهار در چهار با سه قفل دیفرنسیال که همیشه چهار در چهار باشد البته بهای آنرا با مصرف بیشتر بنزین می پردازید.