مخارج سفر Trip Cost

اغلب دوستان از من می پرسند که مخارج سفرهایم چقدر است و بلافاصله دوستانی که جدیدا با من آشنا شده اند شغل شریفم را می پرسند! این هم توضیحی بر هر دو.

هر سفر جهانگردی چند خرج دارد.

اول همه خرید بلیط هواپیما یا کشتی یا قطار و غیرو. طبعا اگر این سفر را با همسر و فرزندان انجام می دهید این قسمت خرجها چند برابر می شود. من حداقل در هفتاد یا هشتاد سفر فرزندان یا همسر یا هر دو بهمراهم بوده اند بنابراین اینها ارزان نبوده اند.

گاهی سفرها با تور بوده و مثلا خرج سفر من و‌ همسر اول و دو فرزند به اسپانیا، مراکش و پرتغال برای بیست روز هیجده هزار دلار در سال دوهزار بود.

بعضی وقت یک سفر استثنایی مثل قطب جنوب برای ده روز بیش از یازده هزار دلار شد.

عموما من سعی می کنم که هر کشور را با هزار دلار ببینم و در بیشتر مواقع موفق می شوم.

خرج دوم پول هتل است که با اضافه شدن افراد اضافه می شود ولی ده بیست درصد.

سوم غذا است که به نسبت تعداد افراد اضافه می شود و چهارم تور که تعدادی است ولی اگر ماشین بگیرید دیگر چند برابر نمیدهید.

خرج پنجم اینستکه اگر همسر را نبرید باید بحایش بگذارید او‌ هم جواهر یا کیف و کفش گران بخرد و گرنه روزگارتان سیاه می شود.

خرج ششم هزینه فرصت از دست رفته است یا  Opportunity Cost  مثلا من اگر یکماه سفر بروم ممکنست از چندین هزار دلار در آمد محروم بشوم. حتی اگر مرخصی بگیرم باید در نظر داشت که اگر مرخصی نمیگرفتم موقع استعفا باید پول مرخصی های نرفته را بمن میدادند.

هزینه هفتم مخارج غیر قابل لمس است. مثلا همسر و‌فرزندان شما ممکنست بخاطر سفرهای شما دچار افسردگی و غیره بشوند که آن نیز بهایی دارد ولی غیر قابل لمس.

حالا برویم سر شغل شریفم! شغل من می تواند ربطی به سفرها داشته یا نداشته باشد.

ممکنست بمن ارث‌ و‌ میراث رسیده باشد که متاسفانه نرسیده ممکنست همسرم دارد خرج مرا می دهد که آنهم نیست ممکنست دارم قرض می کنم پس ممکنست سفرها ربطی به شغل شریفم نداشته باشند پس اصرار نکنید که ببینید شغل من چیست ولی اگر خیلی علاقمند هستید کتاب کودک شصت ساله را بخوانید و‌ سپس مقاله -۶۵- را بخوانید.