فیجی Fiji

مجمع الجزایر فیجی در این سفر اخیر من اهمیت فوق العاده ای دارد زیرا شرکت هواپیماییش به چندین جزیره مورد نظر من پرواز دارد و در نتیجه من چهار بار وارد فیجی شده و‌ روز بعد خارج می شوم.

در واقع بار اول از غرب این کشور و شهر توریستی نادی وارد شده ولی از جنوب کشور و ‌پایتختش سوا خارج می شوم. و بار دوم برعکس از سوا وارد و از نادی خارج می شوم و دو بار بعدی را از نادی وارد و‌ از نادی خارج می شوم. اینها فقط بخاطر محدودیت پرواز ها است.

دیروز که به نادی رسیدم بلافاصله در فرودگاه سراغ اتوبوسهای سوا را گرفتم و بمحض رسیدنم به ایستگاه اتوبوس رسید و‌ من آخرین مسافر بودم که صندلی گیرم آمد. چند نفری ایستادند ولی می دانستند در ایستگاهای بعدی جا باز خواهد شد.

این سواری حدود پنج ساعت طول کشید و سرعت گیرهای بیشمار و دست اندازها راه را خسته کننده کرد و گرنه منظره تا وقتی که روشن بود فوق العاده بود.

فیجی یک جزیره بزرگ با بیش از هیجده هزار کیلومتر مساحت است. بهترین شهر توریستی اش نادی یا بقول خودشان ناندی و لی پایتخت آن شهر سوا است.

سی و هشت در صد مردم ریشه هندی دارند که در زمان استعماری توسط انگلیس به این جزیره آورده شده اند. حتی اونهایی که ادعا می کنند اهل فیجی هستند احتمالا هندی الاصل هستند.

در دومین سفر تصمیم گرفتم که بجای استفاده از اتوبوس و تاکسی برای رفتن از نادی به سوا که تا رسیدن به هتل شاید بیست یا سی دلار خرج داشت از تاکسی بقیمت صد دلار استفاده کنم که دو ساعت در وقت نیز صرفه جویی بود. اگر چه هتل نواتل در سوا اینترنت مجانی داشت و‌صبحانه هم مجانی بود. در نادی هر دو پولی بود.

اصولا دو جاده کمربندی دور جزیره هست که نادی در غرب را به سوا در جنوب شرق وصل می کنند. جاده شمال بنام کینگ و‌جنوبی کویین می باشند.

در توقف سوم در نادی تقاضای شاتل کرده بودم که نیامد و‌ منهم با تاکسی با پول آنها به هتل رفتم.

بار سوم ساعت یازده رسیده و پنج صبح خارج شدم یعنی ساعتی بیست دلار.

بار چهارم ساعت پنج بعدازظهر در هتل بودم و تصممیم گرفتم که تا تاریک نشده دوری در شهر توریستی نادی بزنم.

با تاکسی وارد مذاکره شده و قرار شد که با دریافت بیست و‌ پنج دلار ظرف یکساعت یک جزیره توریستی را که جزیره ای مصنوعی است و تمام هتلهای گران در آنجا می باشند ببرد و بعد به مرکز شهر نادی.

تور انجام شد بطور خلاصه می توان گفت فیجی حالت هاوایی برای مردم استرالیا و نیوزیلند را دارد چون به آنها خیلی نزدیک است ولی این کجا و آن کجا. هاوایی خیلی بهتر است بخصوص جزیره مائویی.

این هتل نواتل که سه بار در آن ماندم هر بار یک مشکلی داشت و این بار آخر پروگرامر کلید پلاستیکی که پروگرام می شود خراب شده بود و هر بار که می خواستم بروم به اتاق باید مامور هتل دویست متری پیاده روی می کرد که در اتاق را با کلید برایم باز کند ولی هتل در یک زمین گلف مانند بزرگ قرار داشت و‌منظره و‌ محیطش فوق العاده بود.