جزایر سلیمان Solomon Islands

با یک توقف دو ساعته عازم جزایر سلیمان شدیم.

ساعت یازده صبح وارد فرودگاه Honiara هونیارا پایتخت جزایر سلیمان شدم.

پرواز بعدیم ساعت یک نصف شب بود و اتاق گرفتن جایز نبود ولی باید ماشینی می گرفتم که هشت ساعتی الکی هم شده مرا بچرخاند که هم خسته نشوم و هم در ماشین چرتی بزنم‌ و‌ هم از کولر آن استفاده بکنم .

موقع خروج از گمرک از خانم گمرکچی راجع به نرخ تاکسی پرسیدم که فهمیدم آنروز تاکسی ها و اتوبوسها در اعتصابند ولی خانم گفت شوهرش تاکسی دارد و‌ حاضر است مرا هشت ساعت بگرداند و صد دلار بگیرد. یکربع بعد شوهر رسید و‌ تور آغاز شد.

در این سفر بعضی جاها مثل پلائو‌ مرا بطور مثبت سورپرایز کردند ولی اینجا بر عکس بود.

شهری کثیف و بیریخت و بی کاراکتر.

تنها جنبه توریستی آن اینستکه که جزیره اصلی که هونیارا در آن واقع است گوادال کانال نام دارد که محلی است که در جنگ جهانی دوم جنگهای مهیبی بین ژاپن و امریکا اینجا اتفاق افتاده و فاصله بین این جزیره و جزیره دیگری در جنوب آن پر از لاشه کشتی ها و‌هواپیماهای ساقط شده است و اینها ارزش توریستی منطقه را برای غواصان زیاد می کند.

بجز این جریان فرودگاه شهر بنام هندرسون بنام یکی از خلبانانی که در جنگ دریایی میدوی شهید شده گذاشته شده است.

باید در مورد تام هندرسون بیشتر تحقیق کنم چون‌ چندین فرودگاه هندرسون هم در امریکا هست. شاید هندرسون شهید عباس دورانشون بوده!!

دو بنای یادبود در دو تپه بلند در دو طرف شهر هستند: یادبود امریکاییها و یادبود ژاپنیها.

مال امریکاییها مجانی و ژاپنیها پولی بود.

بنظرم باید برعکس می بود و‌ ارتش مغلوب بنای یادبودش را مجانی می گذاشت.

در قسمت امریکاییها اطلاعات جنگهای مختلفشان و تاریخها بود و‌حتی نام کشتیهای غرق شده.

در شهر بخاطر اعتصاب راننده ها خیابانها پر از افراد پباده بود. چراغ قرمزی وجود نداشت ولی راننده ها محتاط بودند.

راننده می گفت که کشورشان پولدار ندارد و منهم حتی یک ماشین بدرد بخور ندیدم.

روز را به شب رساندم و یک شام هم به زن و شوهر دادم و‌ در فرودگاه پیاده شدم.

جالب است که زن و‌ شوهر از دو جزیره مختلف بودند‌ که حرف همدیگر را نمی فهمیدند مگر به انگلیسی.

آیا در ایران ممکنست دو نفر از دو منطقه حرف همدیگر را نفهمند؟ جواب را نمیدانم.

زبان Pigeon English هم در این کشور مد هست که یک مدل لاتی صحبت انگلیسی است و مثلا همیشه بجای «I» از ME استفاده می کنید مثلا Me GOING. که میشود I am going

جمعیت جزایر سلیمان ۵۸۷۰۰۰ نفر است و دارای ۶ جزیره اصلی و ۹۰۰ جزیره کوچک است.

جمعیت این کشور شامل

۹۴ در صد Melanesian
۳ در صد Polynesian
۱.۲ درصد Micronesian است.

در فرودگاه با برادر ذوقلوی نروژی خودم آشنا شدم که شرح آنرا جداگانه می نویسم.

جزایر سلیمان توسط کاشف آن نام گرفتند که بعد از پیدا کردن طلا در این جزیره ادعا کرد که طلاها متعلق به حضرت سلیمان است.