مایکرونزیا Micronesia

مایکرونزیا بمعنی جزایر کوچک بزبان یونانی می باشد. مایکرونزیا در واقع دو معنی دارد.
Federated State of Micronesia
که کشوری است که من بازدید کردم و‌ پایتختش پالاکیر در مهمترین استانش پون پی است.

مایکرونزیا بعنوان یک منطقه شامل ۵ کشور و‌ سه منطقه Territory بشرح زیر است:

کشورهای:

ایالات فدرالی مایکرونزیا

پالاوو

کیریباتی

مارشال آیلندز

نارو

و‌ سه منطقه Territory

جزایر ماریانای شمالی

گوام

ویک آیلندز

بر اساس آنچه از راننده تاکسی شنیدم حداقل دستمزد ۱.۷۵ دلار در ساعت است که با آن یک فرد مجرد باید کماکان با خانواده زندگی کند ولی خانواده معمولا قطعه زمینی به فرزند داده و‌ بعد با کمک دوستان میروند درختی را قطع و با آن خانه می سازند.

خانه معمولا یک اتاق و یک پذیرایی دارد و‌ همه خانواده با هم می خوابند و توالت هم ته حیاط است.

خیلی از خانه های اطراف شهر پنجره هایشان حتی شیشه و توری هم نداشت و وقتی راجع به پشه و‌ مگس پرسیدم گفت خیلی برایشان مهم نیست و کلا اینها زندگی ساده ای دارند و مثل جوامع پیشرفته از زندگی درخواست زیادی ندارند.

این آقا با سن سی و سه، پنج فرزند داشت. همسرش دو بچه را با خود به امریکا برده بوده و بر نگشته بود. اینها براحتی می توانند به امریکا بروند و بمانند. و او را با یک فرزند گذاشته بود او‌ هم زن گرفته و دو بجه هم از زن جدید داشت. پرسیدم کجا با همسران آشنا شدی گفت اولی همکلاس دبیرستان و دومی در جایی همکار بودند.

روابط پسر و‌دختر هم آزاد و موقع ازدواج خواستگاری وجود دارد. شیر بها (خرج مرد به زن) و ‌یا دوری ( Dowry خرج زن به مرد متداول در هند و‌کره) وجود ندارد و ازدواج دو‌ فرد مساوی الحقوق است. اینها دانشگاه دارند ولی اکثر پزشکان مال فیلیپین هستند و‌گاه از امریکا می آیند. بازنشستگی شبیه امریکا ولی پولش خیلی کمتر است.

وسط جاده که بطرف آبشاری که می رفتیم پر از مرغ و خروس و بچه خوک بود. گفتم اگر یکی از اینها را زیر کنی چه می شود؟ گفت مردم ما انقدر با هم خوبند که احتمالا صاحبش اصرار می کند که مرغ مرده را ببرید و استفاده کنید. داشتم فکر می کردم که اگر این اتفاق در ایران بیفتد با توجه به پیشینه دو هزار و‌ششصد ساله و هزار و‌چهارصد ساله چه می شود؟ نمی خواهم بهش فکر کنم.

در آمد وی ماهی چهار صد و ‌زنش سیصد دلار بود که کافی بود چون خانه داشتند ولی اکثر زنها کار نمی کردند.

کشور مایکرونیزیا از چهار استان
Pohn pei
Kosrae
Truk با Chuuk
Yap
تشکیل شده که در سه تای آنها با هواپیما توقف داشتم. جمعیت کل ۱۰۵۰۰۰ و کشور ۶۰۰ جزیره دارد پول آن دلار است و زمانی درتسخیر آلمانی و اسپانیایی و ژاپنیها بوده.

بحث ‌”زیبایی” با استانداردهای ما متفاوت بوده و شاید خوشگل ما برای آنها بیریخت باشد و بالعکس.

جالبستکه بدانید که داشتم از مغازه دار زنی که با استاندارد ما قیافه ای نداشت آدامس می خریدم پرسید مال کجایی؟ من در خارج از امریکا حتما نام ایران را می آورم. او اول کمی مشکل داشت که بفهمد کجا را می گویم. بعد پرسید همانجا که مردم بیریختی دارد که مرتب در تلویزیون در حال تظاهرات نشان می دهند؟؟!!

در اینجا احساس کردم که واجب الخودکشی شده ام. یاد داستان کلاغه افتادم. بگذریم این با داستان علف بدهان بزی شیرین می اید جور در می یاید.

البته در پایان اصلاح کرد و‌گفت قیافه تو به آنها نمی خورد!!