مقایسه کره با کره Korea vs. Korea

اخیرا یکی از دوستان از من خواستند که مقایسه ای بکنم که چرا ژاپن و‌کره ماشین ساز شدند و‌ما نشدیم.

در عالم آمار و‌احتمالات طراحی یک آزمایش آماری خیلی مهم است که فقط یک متغیر را در هر زمان آزمایش کنیم و نه چند تا را .

بعنوان مثال اگر بخواهیم که دو نفر را با هم مقایسه کنیم بهترین مقایسه بین دوقلوهای شبیه است که مثلا از بچگی جدا شده اند و در دو خانواده مختلف بزرگ شده اند و همه چیزشان یکی است بجز خانواده ای که در آن بزرگ شده اند. مقایسه دو‌بچه که هم ژنهایشان مختلف است و‌هم خانواده اشان و هم سنشان و‌هم جنسیتشان ما را به هیچ نتیجه ای نمی رساند.

مقایسه ایران و‌ ژاپن که در جنگ جهانی دوم هواپیماها و‌ کشتی های ساخت خود را داشته با ایران که هنوز هم نمیتواند چنین چیزهایی بسازد مقایسه جالبی نخواهد بود.

شاید بهترین مقایسه اینستکه دو دوقلوی شبیه را که از هم جدا شده اند و در دو محیط مختلف بزرگ شده اند با هم مقایسه کنیم این دو دوقلو عبارتند از کره شمالی و کره جنوبی و از سوی دیگر آلمان شرقی و آلمان غربی.

کره شمالی و‌جنوبی عملا بعد از جنگ جهانی دوم‌ از هم جدا شدند. جنوبی با سیستم کاپیتالیستی بزرگ شد و شمالی با سیستم کمونیستی و مدیریت دولتی. جنوبی ماشین ساخت شمالی بمب اتم بدرد نخور، جنوبی به تمام دنیا ماشین رختشویی و‌یخچال بدرد بخور صادر کرد و‌شمالی موشک ‌بدرد نخور.

کره شمالی و روسیه با وجود ساخت موشک و بمب اتمی هنوز از ساخت یک ماشین خوب با تعداد زیاد محرومند گفتم تعداد زیاد که ماشین پوتین را که یکی یدانه است حساب نکنید.

پس مشکل مدیریت نالایق دولتی است که باعث میشود که ایران خودروها و سایپا ها در جا بزنند و کره جنوبی از پونی به جنسیس برسد.

آلمان غربی و شرقی هم در ۱۹۴۵ از هم جدا شدند و وقتیکه در ۱۹۹۰ بهم پیوستند اصلا قابل مقایسه نبودند.

آلمان شرقی فقط ماشین قراضه ترابانت را می ساخت و آلمان غربی مرسدس کلاس اس سرآمد ماشینهای جهان.

آیا آلمان شرقی ها بد بودند؟ چطور پس آنگلا مرکلشان رهبر کل آلمان و اروپا شده ولی در حکومت آلمان شرقی هیچکاره بود؟

چون حکومتهای آنچنانی امکان رشد به استعدادها را نمیدهند و‌همه چیز فقط مال دور و‌بریهای خودشان است و بقیه حکم برده را دارند.

پس فقط کره را با کره و آلمان را با آلمان مقایسه کنید و ببینید چگونه می توان با مدیریتهای مختلف پیشرفت یا پسرفت کرد.

احتیاجی به مقایسه ایران و‌کره نیست.