داستان لاستیک The Tire Story

یکی از مهمترین قسمتهای ماشین که می تواند به شتاب، سرعت، دور زدن، ترمز و راحتی سرنشینان کمک کند لاستیک ماشین است.

لاستیک باد شونده اولین بار توسط “جان بوید دانلپ” ایرلندی ساخته شد. اگر چه قبل از وی “رابرت تامسون” اسکاتلندی آنرا ثبت کرده بود ولی به استفاده نرسیده بود.

بزرگترین معما در مورد لاستیک برای من این بود که بالاخره لاستیک آجدار بهتر است یا بی آج؟

از یک طرف به ما میگویند لاستیک خوب آنست که آج داشته باشد و از سوی دیگر لاستیک ماشینهای مسابقه ای که آنهمه سرعت و شتاب دارند آج ندارند. لطفا تکلیف ما را روشن کنید. از مهندسهای مکانیک وطنی می پرسیدم و آنها هم جوابی نداشتند. اگر این مسئله برای شما هم معما بوده جواب خود را در این مقاله پیدا خواهید کرد.

اگر جاده و یا خیابان شما اسفالت خوبی داشته باشد و روی آن شن و‌ آب و روغن نباشد لاستیک صاف از هر نظر برایتان بهتر عمل می کند یعنی شتاب پبچ ترمز و همه چیز. ولی با شروع باران ماشینتان دیگر به زمین بند نمیشود.

پس شما لاستیک آجدار را بخاطر روزهای بارانی و برفی می خرید.

علت اینکه در زمستانهای برفی در تهران راه بندان می شود اینستکه لاستیک اکثر ماشینها صاف است.

لاستیک صاف شما برای محیط زیست هم خوبست و لاستیکهای نیمدار را روانه آشغال دانی نمی کند.

لاستیک صاف در جاده خاکی هم مثل برف عمل می کند و بهتر است که شما در جاده خاکی و برفی و بارانی رانندگی نکنید مگر با لاستیک آجدار.

خب اگر لاستیک صاف آنقدر خوبست چرا پلیس در امریکا شما را برای صاف بودن لاستک جریمه می کند؟ احتمالا دو دلیل. اول اینکه اگر باران آمد آماده باشید دوم اینکه لاستیک صاف شما با لاستیک صاف ماشین فرمول یک، یک فرق کلی دارد. لاستیک آن ماشین نو است و قطر لاستیکش خوبست ولی لاستیک صاف شما بیشتر لاستیکش را از دست داده و خیلی زود می تواند پنچر شده یا بترکد.

پس لاستیک صاف فرمول یک ایمن است ولی لاستیک صاف شما ایمن نیست.

حالا چرا لاستیک صاف از آجدار بهتر عمل میکند؟

در لاستیک صاف شما نقطه تماس بیشتری با زمین دارید.

وقتی شما لاستیک پهن می خرید برای ارتباط بیشتر با زمین است حالا بجای لاستیک پهن تر مجسم کنید که از همان سایز عادی ولی بدون آج استفاده کنید که به شما همان اثر را می دهد.

تماس بیشتر با زمین باعث میشود که لاستیک موقع حرکت بکسواد کمتر بکند و موقع ترمز روی سطح بیشتری فشار را تقسیم کند.

خواهشمندم که بعد از خواندن این مقاله نگویید که دیگر لاستیکها را عوض نمیکنیم تا صاف صاف بشوند. لاستیک صاف یعنی یک سانت از قطر لاستیکتان کم شده و با ترکیدن فاصله ای ندارد.

در امریکا میزان آج باید بیش از سه میلیمتر باشد.

نکته آخر اینکه برخلاف نظر لاستیک فروش محل ‌، بهترین لاستیکها را در عقب و لاستیکهای کهنه تر را در جلو بگذارید و از کسی که همه جورش را تجربه عملی کرده بشنوید.

وقتی لاستیک جلو می ترکد ، با فرمان کاملا می توانید آنرا کنترل کنید. هنگامیکه لاستیک عقب می ترکد عقب ماشین مانند یک شیلنگ آب رها شده به هر جهتی ممکنست برود.

برای حسن ختام امریکاییها لاستیک را Tire می نویسند که به معنی خسته شدن هم هست.

انگلیسیها آترا Tyre می نویسند ولی هردو آنرا تایر تلفظ می کنند.

ما هم آنرا تایر یا طایر نوشته و تایر تلفظ می کنیم.

حرف لاستیک صاف شد ، یکبار با یکی از دوستان زمان دانشجویی از شیراز عازم تهران بودیم. پیکان او دارای چهار لاستیک صاف بود. تصمیم گرفتیم که یک لاستیک نو آج دار بخریم که ما را سر پیچها کمک بکند ! در تمام مسیر این یک جوک شده بود که اون یک لاستیک آج دار دارد ما را نگه می دارد غافل از اینکه با تعویض آن یک لاستیک صاف چسبندگی مان کمتر شد.

می گویند که امامزاده طاهر کرج در واقع محل دفن تعدادی طایر بوده.

بطور خلاصه میتوان چنین گفت که هرچه سطح جاده صاف تر باشد سطح لاستیک هم صاف تر باشد بهتر است و هر چه سطح جاده دون دون باشد ( اسفالت بد یا کهنه یا شن ریزه یا آب یا برف یا گل) سطح لاستیک نیز آج دار تر باشد بهتر است.