درجه بندی ژاپنی ها و‌کره ای ها Grading the Japanese and Koreans

به قول مارمولک راه های زیادی برای رسیدن به خدا وجود دارد. در عالم اتومبیل هم ماشین ها را به روش های مختلف می شود با هم مقایسه کرد.

من ارزانترین و‌گرانترین ماشین عرضه شده از هر برند ژاپنی و‌کره ای عرضه شده در امریکا را گرفتم و‌ عدد بین آنها یا متوسط را ملاک قرار دادم. نتایج آن بشرح زیر است:

   Brand                                         Cheapest.                           Most expensv.             Avg
Nissan                                            $۱۳۰۰۰                                  $۱۷۷۰۰۰                $۹۵۰۰۰
Acura                                             $۲۹۰۰۰                                  $۱۵۸۰۰۰                $۹۳۵۰۰
Lexus                                              $۳۹۵۰۰                                   $۹۷۵۰۰                $۶۸۵۰۰
Genesis                                            $۳۴۰۰۰                                   $۷۵۷۰۰                $۵۴۷۵۰
Infiniti                                             $۳۶۵۰۰                                   $۶۹۰۰۰                $۵۲۷۵۰
Toyota                                             $۱۶۵۰۰                                   $۶۵۰۰۰                $۴۰۷۵۰
Kia                                                $۱۵۰۰۰                                   $۵۵۰۰۰                $۳۵۰۰۰
Honda                                             $۱۷۰۰۰                                   $۴۸۰۰۰                $۳۲۵۰۰
Subaru                                             $۱۹۵۰۰                                   $۳۷۰۰۰               $۲۸,۲۵۰
Hyundai                                            $۱۶۰۰۰                                   $۳۹۵۰۰                $۲۷۷۵۰
Mazda                                             $۱۹۰۰۰                                   $۳۴۰۰۰                $۲۶۵۰۰

تعجب کردید؟ حالا اگر بر اساس گران ترین ارزان بگیریم لکسس مقام اول را خواهد داشت. و اگر با ملاک گران ترین گران بگیریم نیسان با مدل خاص جی تی آر اول خواهد شد.

مزدا قیمت متوسطش آخر هست.

اگر دو مدل خاص یعنی نیسان جی تی آر و هندا ان اس اکس را از معادله خارج کنیم لکسس به حق خود می رسد.