ساختار ژنتیکی من My Genetics Make Up

اگر خاطرتان باشد سالها پیش توسط شرکت ۲۳andMe تست ژنتیکی دادم و نتایج آنرا با شما به اشتراک‌ گذاشتم.

اکنون با افزایش تعداد تست دهندگان این آمار دقیق تر شده و روز به روز بهتر می شود.

فعلا از فامیل خودمان هفت نفر تست داده اند که فامیل بودنمان با هم اثبات شده. این مسئله را دست کم نگیرید.

طبق آخرین آمار درصد ساختار ژنتیکی من به ترتیب زیر است:

۹۷.۱ در صد از آسیای غربی و‌مشخصا ایران
۲.۱ در صد از اروپا که ۱.۴ از بالکان، ۰٫۱ درصد کلیمی اشکنازی، ۰٫۶ در صد از بقیه اروپا
۰٫۵ درصد آسیای شرقی که ۰٫۳ در صد سیبریه ای و‌ ۰٫۲ درصد از بقیه آسیای شرقی
۰٫۱ درصد آسیای جنوبی

جالب است که دختر بزرگ من که همین تست را داده پنج در صد ژن اروپایی دارد که نشان می دهد مادرش از من بیشتر ژن اروپایی داشته.

از سید بودن هم که خبری نیست و‌در واقع در درخت خانوادگی پدر بزرگ پدر بزرگم لقب سید نداشته ولی فرزندش داشته که نشان می دهد که لقب را خریده.

این تست های ژنتیکی خیلی چیزها را رو می کند و بعید نیست که پنجاه سال دیگر حتی بفهمید که با کورش کبیر فامیل بوده اید یا خیر و دست تمام شازده و سید تقلبی و امامزاده های تقلبی رو می شود.

همانطور که دیگر چیزی بنام مقبره سرباز گمنام دیگر مسخره است میتواند همه قبرهای اشخاص معروف نبش شده و با نمونه ای کوچک ساختار ژنتیکی شخص مشهور معلوم گردد.

شرکت دیگری بنام Ancestry .com هم همین تست را به همین قیمت ۹۹ دلار انجام می دهد و نتایج من که در هر دو جا تست داده ام یکی است و این نشان می دهد که تست ها دقیق هستند.

علاوه بر محل های سکونت اطلاعات جالب دیگری هم به شما می دهند .

مثلا قبل از مسابقات جام جهانی به من گفتند که باید اول از تیم ایران و دوم از Croatia حمایت کنم در حالی که من نگفته بودم ایرانی هستم و بتازگی ، خلاصه یک جورهایی داریم با نیکلا تسلا هم که مال کرواسی بوده فامیل می شویم. دیدم دماغش مثل رشتی ها است!

این تستهای ژنتیکی بخصوص در مورد زندانیان حبس ابد و اعدام تا بحال جان بسیاری را نجات داده و با تست DNA مثلا مشخص شده که متهمی که سی سال در زندان بوده بیگناه است و نگاه داشتن تمام شواهد قتل در بایگانی پلیس به این امر کمک زیادی کرده است.

من هر چندگاه گزارشی از موارد منفی ژنهای خود می گیرم که خیلی دقیق است. حتی برایم نوشته بودند که وقتی می خوابم پشت بدنم عرق می کند.

حالا جالب است که من سید طباطبایی هستم و به عربستان ربطی ندارم! یعنی خانواده پدری و مادری هر دو لقب را یا خریده بوده اند یا بصورت افتخاری دریافت کرده بودند. شاید لقب کلک طباطبایی برازنده تر باشد.

در حال حاضر در لیستی که هرچند گاه برایم می فرستند فعلا نام ۲۶۰ نفر فامیل وجود دارد که ۹۰ نفر آنها اسم اول و نام خانوادگی هر دو‌خارجی است.

با یکی از این افراد تماس گرفتم و ایشان جواب داد که ایرانی و اصلا مال کاشان است و در امریکا زندگی میکرده و چون نام فامیل مشکلی داشته آنرا عوض کرده (نام را گفت ولی ذکر نمی کنم) ونام خارجی گذاشته.

اتفاقا ایشان هم جهانگرد است و تا بحال به بیش از پنجاه کشور مسافرت کرده ( با دختر بزرگم مساوی است).

وقتی فهمید که من هم جهانگردم و به ۱۶۴ کشور رفته ام کلی خوشحال شد.

ریشه فامیل ایشان را در آوردم که فامیل اجدادشان نراقی بوده که با پدر بزرگم فامیل بوده اند. پس تست ژنتیکی دروغ نمی گوید.

به امید روزی که این آزمایش در رحم مادر انجام و بتوان ژنهای بد را با خوب تعویض کرد.