ماشین کره ای Korean Car

بعد از دو‌ ماه آزمایش و‌ ده هزار کیلومتر رانندگی بعنوان ماشین “اوبر”  کیای ۲۰۱۵ آپتیمایی که با استیگ خریده بودیم تا سر از کار ماشینهای کره ای در بیاوریم با موفقیت کامل از آزمایش بیرون آمد.

این ماشین موقع خرید ۲۸۰۰۰ مایل داشت و‌اکنون ۳۴۵۰۰. در این ده‌ هزار کیلومتر بیش از هزار بار مسافر سوار و‌ پیاده کرده ، از سربالایی های عجیب سانفرانسیسکو بالا و‌پایین رفته و ترمزش هیچ مشکلی نداشته. از دست اندازهای عجیب سانفرانسیسکو‌ عبور کرده و به صدا نیافتاده. خلاصه تمام انتظارات مرا بر آورده کرده و خرید ماشین کره ای را توصیه می نمایم.

راننده ما از این ماشین بسیار راضی بود و‌ می گفت بازار “اوبر” در سانفرانسیسکو دست ژاپنی و کره ای و شورلت ملیبو است. من بازاری از این سخت تر برای هیچ ماشینی نمی شناسم. گویی این شهر را برای تست ماشین های آفرود ساخته اند. انقدر دست و انداز و سر بالا سر پایین دارد که باور نکردنی است. در انتهای بعضی از سربالایی ها باید آهسته بروید چون جلویتان را اصلا نمی بینید و در شروع بعضی از سرازیری ها تا آخرین لحظات نمی دانید دارید وارد یک سرازیری می شوید یا دره عمودی.

کیا آپتیمای هیبریدی ما سربالایی های آنچنانی را با کمال اقتدار بالا می رفت که به لطف کمک‌ موتور الکتریکی بود و بعد از توقف کامل در وسط سربالایی به عقب نمی رفت که روزی این آپشن متعلق به ب ام و سری هفت بود.

تبدیل حرکت از الکتریکی به بنزینی یا هر دو در این ماشین هیبریدی موازی آن قدر مانند تویوتا پریوس با آرامش صورت می گیرد که باور نکردنی است.

من که شیفته این ماشین شدم.