اولین قهرمان اتومبیلرانی تاریخ ایران The First Car Racing Champion in Iranian History

برای اولین بار مسابقات اتومبیلرانی در ایران در فرودگاه قلعه مرغی در سال ۱۳۴۱ برگزار شد و بنظر می رسد که مردانی که در آن مسابقات شرکت داشتند اولین ایرانی هائی باشند که در مسابقات اتومبیلرانی شرکت کرده اند. از سوئی دیگر در ده سال گذشته اسامی چند ایرانی در سطح مسابقات بین المللی مطرح شده است و بنظر می رسد که آنها اولین ایرانیانی باشند که در سطوح بین المللی در مسابقات شرکت کرده اند .

چیزی که تا به حال روشن نبوده این است که یک ایرانی – فرانسوی در سال ۱۳۳۷ در مسابقات اتومبیلرانی در هلند در سن ۲۳ سالگی کشته شده است که در واقع دارای سه رکورد می باشد .

۱- اولین ایرانی که در مسابقات اتومبیلرانی شرکت کرده است.

۲- اولین ایرانی که در مسابقات بین المللی شرکت کرده است.

۳- اولین ایرانی که در مسابقات اتومبیلرانی کشته شده است.

 

جالب تر از آن این است که بدانید اولین قهرمان اتومبیلرانی تاریخ ایران یک زن می باشد. “ایران فرانس هادی” در سال ۱۳۱۴ هجری شمسی در شهر مون پلیه در فرانسه بدنیا آمد. پدرش دکتر عیسی هادی و مادرش یک خانم دکتر فرانسوی بود. مادر وی در طی جنگ جهانی دوم در بمباران یک بیمارستان توسط آلمان ها کشته شد و از آن پس پدرش دکتر هادی و پدر بزرگ مادریش سناتور ایالت ویشی تربیت وی را بعهده گرفتند. وی از جوانی به اتومبیل و سرعت علاقه وافری داشت و پس از مراجعت پدرش به ایران نیز بارها برای ملاقات پدر به ایران مسافرت کرد و عکس هائی از وی در اوشان و فشم موجود است.

خانم ایران فرانس هادی