سکوت علامت قدرت است Silence Is Power

نمی دانم که شما هم متوجه این مسئله شده اید که آن ورزشکارانی که خیلی قوی هستند ساکت هم هستند و آنها که آنقدر قوی نیستند سرو صدای زیادی دارند. در دانشگاه شیراز که بودیم بودند دوستانی پرقدرتی که قهرمان کاراته یا بوکس ایران بودند ولی هیچوقت در هیچ دعوایی شرکت نکرده و زور بازویشان را فقط در ورزشگاه نشان می دادند و از آن سو کسانی که زور و بازویی نداشتند ولی همیشه پرسروصدا بودند و در هر دعوایی شرکت داشتند.

می خواستم این مسئله را به ماشین ها تعمیم بدهم ولی تا پنج سال پیش واقعاَ هرچه صدایش بیش زورش هم بیشتر بود. فراری و لامبورگینی شاید حتی صدایشان بیشتر از شتابشان آدم را می ترساند ولی بالاخره مثل اینکه دارد اوضاع بر وفق مراد من می شود و می توانم مثال آدم های ساکت را به ماشین ها نیز تعمیم بدهم. امروزه یک تسلای هفت نفره خیلی بیصدا می تواند اکثر لامبورگینی ها و فراری های دو نفره مدل پایه را در شتاب شکست بدهد و واقعاَ آنچه که مهم است همان شتاب است.

من اگر یک بوگاتی ویران داشتم جاده ای را نه در ایران و نه در امریکا می شناختم که بتوانم حتی با آن سیصد کیلومتر در ساعت بروم چهارصد و بالاتر که هیچ. البته اتوبان هایی مثل اتوبان قم-کاشان قسمت هایی دارند که شاید می شد در آنها بمدت کوتاه به سرعت های بالا دست یافت ولی بشرط اینکه در جلوی راه شما ماشین هایی با اختلاف سرعت دویست یا سیصد کیلومتر سبز نمی شدند.

یعنی خلاصه جاده را برای تست شما قرق می کردند در حالیکه شتاب زیاد در سر هر چهارراهی قابل استفاده است حالا اگر صفر تا یکصد نباشد صفر تا پنجاه هم به کار می آید.

بعضی از جوانان با سوراخ کردن منبع اگزوز و یا برداشتن منبع اگزوز یا حتی تعویض آن با مدل های پرسروصداتر می خواهند ماشین خود را پرقدرت نشان بدهند و چند اسبی نیز بر ماشین اضافه کنند چون در حال حاضر فرهنگ ماشینی ما این است که هرچه ماشین بیشتر صدا دارد بیشتر قدرت هم دارد. ولی به محض جانشین شدن فرهنگ ماشین الکتریکی و غالب شدن فرهنگ بی صدایی در آینده این داستان می تواند برعکس بشود.

در سال ٢٠۵٠ اگر ماشین شما بیصدا باشد پرقدرت است اگر صدا داشته باشد یعنی معیوب است. اگر اگزوز نداشته باشد یعنی قوی است. اگر اگزوز داشته باشد یعنی ضعیف است.

فقط دلم برای برندهایی مانند فراری، مازراتی و لامبورگینی و هارلی دیویدسون می سوزد که صدای موتور قسمتی از برندسازی آنها بوده و تا سال ۲۰۵۰ که چندان دور نیست احتمالاَ همه باید الکتریکی بشوند از این یک قسمت بازاریابی باید چشم پوشی نمایند و فقط روی عملکرد کار بکنند. البته بعضی عقیده دارند که می توان روی ماشین های الکتریکی صدا هم گذاشت که ماشین صدای فراری یا لامبورگینی بدهد ولی این یعنی بازگشت آلودگی صوتی  و مطمئناً جهان در سال ۲۰۵۰ این مسئله را قبول نخواهد کرد.

اگر می خواهید آینده نگری بکنید بروید خانه های بر اتوبان ها را که هم صدای زیاد دارند و هم دود زیاد ارزان بخرید و در سال ۲۰۵۰ آنها را به قیمت های سرسام آور بفروشید زیرا خانه دیگر نه در معرض صدا خواهد بود و نه دود و دسترسی خوبی نیز به اتوبان خواهد داشت.

بعداً نگویید اگر می دانستم تمام خانه های بر اتوبان را می خریدم!