انتقال نیرو در موتورسیکلت Transmission on Motorcycle

زنجیر، میل گاردان، تسمه

اگرچه هنوز نیز نیروی انتقال اصلی در اکثر موتورسیکلت های جهان زنجیر می باشد ولی استفاده از تسمه های لاستیکی و میل گاردان نیز دارد کم کم جا می افتد. هنگامیکه موتورسیکلتی از زنجیر یا تسمه برای گردش چرخ عقب استفاده می کند یعنی جهت گردش میل لنگ و چرخ عقب آن یکی است و نیروی میل لنگ مستقیماً و در همان جهت چرخ عقب را می گرداند این مانند ماشین های موتور جلو و دیفرانسیل جلو می باشد که جهت گردش میل لنگ و چرخ جلو یکی است در حالیکه در ماشین های موتور جلو ولی چرخ گردانده عقب میل لنگ به آکسل عقب عمود می باشد و آکسل عقب در واقع جهت گردش میل گاردان را نود درجه عوض کرده و بعد تحویل چرخ عقب می دهد.

 

در موتورسیکلت هایی که میل گاردان دارند نیز جهت گردش موتور و چرخ یکی نمی باشد و نیرو باید نود درجه بزند تا تحویل چرخ عقب بشود.

یک موتورسیکلت معمولی زنجیری را روشن کرده و پهلوی آن بایستید و با یک دست فرمان آنرا در محل گاز فشرده و گازهای منقطع سریع بدهید. می بینید که تورک موتور باعث حرکت مختصر موتورسیکلت در جهت طولی موتورسیکلت می باشد. همین کار را با یک موتور ب ام و انجام بدهید و می بینید که موتورسیکلت به سمتی خم می شود و حتی در یک چراغ قرمز اگر حواستان نباشد یک گاز محکم می تواند موتور را به یک سمت بخواباند که علت آن نیروی تورک در این موتورسیکلت ها می باشد.

مزایای هریک از این سیستم ها چیست و معایبشان کدام است؟

میل گاردان بهترین و کم دردسرترین سیستم است که هیچ گاه احتیاج به تنظیم نیز ندارد گاردان در روغن غوطه ور است و احتیاج به روغنکاری مرتب ندارد و میل گاردان همچنین ساکت کار می کند و تنها دو عیب آن سنگینی و قیمت آن می باشد.

سیستم زنجیر پرسرو صدا ترین و پردردسرترین است که هم زنجیر شستن لازم دارد و هم روغنکاری مرتب و هم تنظیم مرتب زیرا اغلب فاصله چرخ عقب و موتور کم شده و زنجیر لق می زند ولی به آسانی قابل تعمیر و تنظیم است.

سیستم تسمه لاستیکی بی صدا کار کرده و احتیاج به روغنکاری ندارد ولی استحکام زنجیر را ندارد و بهرحال اگر فشار زیادی به آن وارد شود می تواند پاره شده و شما را در وسط جاده بگذارد.

بیشترین استفاده کننده میل گاردان در موتورسیکلت های ب ام و و بیشترین تسمه لاستیکی در موتورهای هارلی دیویدسون استفاده می شوند.

وقتی موتورسواری با سرعت خیلی کم  در یک راهبندان میخواهد از لابلای ماشینها عبور کند  بدون اینکه بداند مرتب کلاچ گرفته و با گاز بازی میکند. او دارد با افزایش گاز نیروی ژیروسکوپی را که به پایداری موتوسیکلت کمک میکند افزایش می دهد. یک موتور سوار ب ام و هیچگاه اینکار را نمیکند زیرا موتور کج شده و با ماشینهای اطراف برخورد میکند.