تیترهای بیزنس Business Titles

اغلب تیترهایی می شنویم مانند رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل،‌ قائم مقام. اینها یعنی چه و معادل خارجی آنها چیست؟

اگر از بالای هرم در شرکت شروع کنیم رئیس هیئت مدیره قدرتمندترین نفر شرکت است و زیردست وی هیئت مدیره است که مجموعاً تعداشان فرد است که اگر بخواهند به موضوعی رأی بدهند با رأی مساوی تمام نشود. مثلاً‌هیئت مدیره ۷ نفره که موقع رأی گیری در بدترین حالت می شود چهار به سه و چهار می برد.

یکی از اعضای هیئت مدیره مدیرعامل شرکت یا Managing Director است که تمام مسئولیت های اجرایی شرکت به عهده وی می باشد. این تیتر در اروپا و بعضی از کشورهای آسیایی رواج دارد ولی در امریکا می شود گفت که وجود ندارد. بعد از مدیرعامل در ایران قائم مقام است که در امریکا بصورت معاونت Vice President می باشد و ممکنست یک شرکت ده معاون هم داشته باشد پس هیچیک قائم مقام نیستند مگر یکی قائم مقام ارشد باشد و بقیه نباشند. تیترهای امریکا که در بعضی کشورهای خاوردور هم مرسوم شده اند بشرح زیر است:

اول رئیس هیئت مدیره

دوم ریاست شرکت Chief Executive Officer یا CEO که همه کاره شرکت و مسئول مستقیم شرکت است.

سوم پرزیدنت

در بعضی شرکت ها نفر اول شرکت ممکنست هم رئیس هیئت مدیره باشد و هم CEO و یا CEO و پرزیدنت و یا حتی هر سه با هم .

نفر چهارم ‌COO یا Chief Operating Officer یا رئیس اجرایی شرکت که گاه پرزیدنت می تواند COO هم باشد.

بعد می رسیم به معاونین که در شرکت های بزرگ می تواند اینطور باشد

Executive Vice President

Senior Vice President

Vice President

حالا اگر شرکت COO داشت احتمالاً او معاونت شرکت است و در نبود او یک Executive V.P. می تواند جانشین باشد. لفظی یه نام مسئول یا Officer به تمام افراد فوق می گویند که این‌ آفیسر یا افسرها در واقع مسئولین مهم شرکت هستند و از مقام V.P. به بالا شامل این تیتر می شوند و مسئولیت های بیشتری نسبت به بقیه دارند. مثلاً در شرکت هایی که سهامشان در بازار بورس معامله می شود این افراد ماه هایی از سال را مجاز به خرید و فروش سهام شرکت خودشان نمی باشند زیرا اطلاعاتشان از افراد عامی بیرون شرکت بیشتر است و ممکنست از این اطلاعات به نفع خود و یا خانواده خود استفاده نمایند. چندی پیش یک خانواده ویتنامی و یک معاون شرکت همگی روانه زندان شدند زیرا آقای معاون که حکم آفیسر شرکت را دارد در سلمانی ویتنامی در حال اصلاح در جواب سلمانی که می پرسد اوضاع شرکت شما چطور است کلی تبلیغ می کند که اوضاعمان دارد عالی می شود! این باعث می شود که سلمانی ویتنامی و تمام خانواده اش مبادرت به خرید سهام آن شرکت می کنند و پول خوبی هم درمی‌آورند ولی سازمان فدرالی که مسئولیت حفظ سلامت بازار بورس را دارد متوجه می شود که چند ویتنامی که در عمرشان یک سهم هم نخریده اند ناگهان سهام شرکتی را خریده اند که ناگهان پول خوبی ساخته. با دنبال کردن سرنخ آقای معاون را پیدا می کنند و او و ویتنامی ها را به زندان می فرستند.

هنگامیکه در شرکت های به اصطلاح Public یا شرکتهایی که سهامشان در بازار بورس معامله می شود بعنوان Senior Vice President کار می کردم باید نهایت دقت را می کردم که بند را آب ندهم و در جواب سؤالات عدیده دوستان و آشنایان در مورد وضع شرکت یا باید می گفتم اطلاعی ندارم (که باورشان نمی شد) یا باید یک لبخند تحویلشان می دادم (یعنی خودتی)!

پائین تر از لقب معاون یا VP لقب دیگری است به نام Director یا مدیر که وقتی به تنهایی صرف می شود یعنی مدیر ولی هنگامیکه گفته می شود Member of Board of Directors یعنی مقامی بالا یا عضو هیئت مدیره.

لقب بعدی Manager یعنی رئیس و بعد از آن Supervisor یا سرپرست و بعد Lead یا سرگروه می باشد.