برادر بزرگتر دارد شما را می بیند Big Brother Is Watching You

این جمله ای از کتاب ۱۹۸۴ جرج ارولز است که در آن کتاب پیش بینی شده که در سال ۱۹۸۴ همه چیز تحت کنترل خواهد بود و دوربین هایی شما را همه جا تحت نظر دارند. خب این اتفاق در سال ۱۹۸۴ نیفتاد ولی امروزه در سال ۲۰۱۶ در بسیای از نقاط جهان شما بدون اینکه بدانید تحت نظر هستید. از دوربین های ترافیک تا غیرو همه دارند عکس و ویدیوی شما را می گیرند. حالا با آخرین پرده از این نمایش آشنا شوید.

انفجاری در فلوجه عراق اتفاق می افتد و ماشینی منفجر و عده ای کشته می شوند. بلافاصله با شرکتی که با پهپاد در تمام طول روز روی فلوجه پرواز می کند تماس گرفته می شود و آدرس و زمان انفجار داده می شود. کارمندان شرکت مربوطه عکس منطقه انفجار و زمان انفجار را پیدا و سپس فریم به فریم عکس را به عقب می برند یعنی یک ثانیه قبل از انفجار، دو ثانیه، سه ثانیه، یک دقیقه، دو دقیقه. بالاخره سروکله بمب گذاران در عکس ها پیدا می شود. حالا عکس ها را فریم به فریم عقب تر می برند و ماشین بمب گذاران را پیدا می کنند و باز هم عقب تر رفته و به آدرسی که آن ماشین از آن حرکت کرده می رسند. بلافاصله آدرس را به مقامات می دهند و یکساعت بعد بمب گذاران دستگیر شده اند.

همین عملیات در شهر “اهوارز” مکزیکو که شهری مرزی با امریکا است و در آن کارتل های مواد مخدر هزاران نفر را هر سال به قتل می رسانند هم انجام می شود. یک پلیس زن در حال رانندگی به سرکار توسط چند ماشین محاصره و کشته می شود. بلافاصله با شرکت کنترل کننده پهپاد تماس گرفته شده و آدرس داده می شود. عکس ها را نگاه می کنند و به عکس زمان کشته شدن افسر پلیس زن می رسند. حالا عکس ها را به عقب می برند و سه ماشین را در این قتل مقصر می شناسند. عکس ها را به عقب برده و به شرکای جرم بیشتری برمی خورند و باز به عقب رفته و خروج همه این ماشین ها را از قصر رئیس کارتل می بینند حالا دیگر شکی نیست که چه کسی این کار را کرده و مقصر اصلی کیست. این تکنولوژی جدید ظرف ده سال آینده شاید در تمام دنیا همه گیر بشود و کاسبی قاتلان و دزدان و خرابکاران را کساد کند. یعنی کسی که می خواهد بمب بگذارد یا سرقت کند باید در شب این کار را بکند که البته با دوربین های مادون قرمز این مسئله نیز حل می شود.

فکر کنید که کسی در آینده می خواهد مرتکب قتلی بشود. اول باید سعی کند طوری خود را به محل قتل برساند که از آسمان دیده نشود. استفاده از ماشین صددرصد روش غلطی خواهد بود زیرا عکس ماشین قابل رؤیت تر از انسان است و خلاصه طرف باید مرد نامرئی باشد که بتواند مرتکب خلافی بشود و دیده هم نشود. همین دوربین ها می توانند حتی تصادفات ماشینی را که طرفین هریک اعلام بیگناهی می کنند را هم نظاره کرده و خلافکار واقعی را مشخص کنند. آنوقت است که به کتاب جرج ارولز می رسید که شخصیت اصلی آن در خانه خود یک ستون پیدا کرده که اگر پشت آن پنهان بشود دولت نمی تواند وی را در دوربین ببیند و او از این موضوع خوشحال است که روزی چند دقیقه می تواند تحت نظر نباشد. در کتاب ارولز دنیا به سه یا چهار منطقه یا قاره تقسیم شده و دیگر کشوری وجود ندارد.