اولین خلبان گلایدری که شش ساعت و نیم روی هوا بود First Glider Pilot Who Flew 6.5 Hours in Iran

آقای عبداله مالمیر خلبان گلایدر در هنگامیکه ۵۵۰۰ سورتی تجربه پروازی با هواپیمای گلایدر را داشت توانست در فرودگاه زرقان شیراز به مدت شش و نیم ساعت با گلایدر بدون توقف پرواز نماید و به ارتفاع ۱۲۰۰۰ پائی صعود نماید.

وی در حال حاضر دارای ۱۲٫۳۶۴ سورتی پرواز می باشد و امتحان پروازی خلبانان هواپیماهای UL/LSA را انجام می دهد.

در اواخر تابستان سال ۱۳۷۶ (سپتامبر ۱۹۹۷) معلم خلبان عبداله مالمیر با یکی از شاگردانش برای یک پرواز کوتاه آموزشی گلایدر در ساعت ۱۲:۳۰ به پرواز درآمدند.

وسیله پروازی WINCH TOW یا وینچ زمینی بود که هواپیمای گلایدر را کشیده و از زمین بلند کرده و به ارتفاع ۲۰۰ متری می رساند. در حالت Airplane TOW گلایدر در ارتفاع بالاتری رها می شود و شانس رکورد ارتفاع و یا پرواز طولی بیشتری را دارد. وجود چند جریان بالارونده (THERMAL) در منطقه فرودگاه زرقان باعث شد که معلم خلبان مالمیر وسوسه بشود که زمان پرواز را طولانی تر نماید. کم کم این زمان از یک ساعت و دو ساعت گذشت و ترمال بعد از ترمال آقای مالمیر به شکار جریانات بالارونده هوایی می رفت. با نزدیک شدن به ۵ ساعت پرواز کم کم فکر شکستن رکورد آقای جلایر که توانسته بود ۵:۲۰ ساعت با گلایدر در تهران و از فرودگاه دوشان تپه پرواز نماید او را وسوسه می کرد. بالاخره ۵:۲۱ ساعت نیز انجام شد و رکورد آقای جلایر نیز شکسته شد ولی هنوز جریانات بالارونده وسوسه انگیز بودند و حالا هواپیما در ارتفاع ۴ کیلومتری زمین یا ۱۲۰۰۰ پائی پرواز می کرد یعنی توانسته بود ۳۸۰۰ متر بدون موتور ارتفاع خود را افزایش بدهد. بالاخره نظر به فرارسیدن غروب آفتاب تصمیم به بازگشت گرفته و ۶:۳۰ ساعت پس از شروع پرواز رکوردی در پرواز گلایدر در ایران به جای گذاشتند که تا به امروز باقی است.