اولین ایرانیانی که با هواپیمای یک موتوره به دور دنیا رفتند First Iranian Pilots Who Flew around the World in a Single Engine Aircraft

در ماه جولای سال ۲۰۰۷ خلبان “فرهاد رستم پور”  ۴۸ ساله، متولد تهران، مقیم امریکا و کمک خلبان “ارشید مطیع قانون” ۳۶ ساله متولد شیراز، مقیم انگلیس،  با یک هواپیمای بونانزای F33TC به دور دنیا رفتند.

“رستم پور” مدیرعامل یک شرکت حافظ محیط زیست و “مطیع قانون” مشاور بازاریابی بودند.

در این پرواز آنها در ۳۲ کشور و ۴۷ فرودگاه توقف کردند بجز ایران که چون هماهنگی قبلی نداشتند به آنها اجازه فرود داده نشد اگرچه از روی ایران گذشتند.

فرهاد رستم پور خلبانی را در سن ۴۱ سالگی با هواپیمای دایموند DA20 فرا گرفت و بعد با هواپیماهای DA40 و سسنای ۱۷۲ پرواز کرد تا اینکه یک هواپیمای بونانزا به شماره N266DC خریداری کرد.

“ارشید مطیع قانون” قبلاً در ایران رل های سینمایی بازی کرده بود و در سال ۱۹۹۹ به انگلیس مهاجرت کرد و در سال ۲۰۰۳ در سن ۳۲ سالگی خلبان شد.

ایده پرواز به دور دنیا را ” فرهاد رستم پور” که بطور اتفاقی با “ارشید” در لندن آشنا شده بود مطرح کرد.

پرواز آنها از امریکا بسمت شرق یعنی اروپا آغاز شد. از دهه بیست میلادی هر ساله یک یا چند گروه دست به این مسافرت طولانی و پرخطر می زنند. در سال ۲۰۰۷ یازده گروه موفق به این سفر دور دنیا شدند. اکثر سفرها به سمت شرق است که باد پشت می تواند سرعت را اضافه بکند ولی هستند کسانی که مسافرت را از سمت غرب که کار مشکل تر و طولانی تر است آغاز کرده اند.

ارشید مطیع قانون

فرهاد رستم پور