آیا ب ام و ها شبیه یکدیگرند Are BMW’s Alike

نمی دانم چشم های من است، یا کوررنگی آن یا عدم وجود استعداد هنری در من که بنظر من تمام ب ام و ها شبیه هم می آیند. چندی پیش دوستم داشت ب ام و ۷۴۰ مدل ۲۰۱۶ خود را که بزودی مقاله آنرا خواهم نوشت نشان می داد و فرق های آنرا با ب ام و ۷۴۰ مدل ۲۰۱۳ خود می گفت ولی من اصلاً متوجه این تفاوت ها نمی شدم و بنظر من هم همه مدل های ب ام و شبیه یکدیگرند و هم مدل سال های مختلف آن شبیه همدیگرند.

اخیراً مقاله مصاحبه ای با آقای کریم حبیب رئیس طراحی عرب ب ام و دیدم که متوجه شدم که من تنها نیستم و کسی که خود مسئول خلق این مدل هاست نیز به این نتیجه رسیده که تمام مدل هایش شبیه یکدیگرند و برای اصلاح آن اول از مدل ۳ شروع خواهند کرد که بیشتر زاویه دار خواهد شد با خطوط تیز و با قیافه تهاجمی بیشتر و اسپرتی تر. مدل ۵ جدید دارای منحنی های بیشتر خواهد شد.

ب ام و اصولاً یک کمپانی محافظه کار است که حتی وقتی فکر می کند که می خواهد تغییرات اساسی روی مدل هایش بدهد در نهایت جرئت نمی کند و به همان فرمول اولیه که شباهت همه مدل ها و همه سال هاست می رسد. به ب ام و X1، X3 و X5 نگاه کنید. چند درصد مردم ممکنست بتوانند فرق آنها را بگویند؟ بزودی X7 هم شبیه آنها خواهد شد مگر تفکر اساسی روی فلسفه طراحی ماشین های ب ام و بشود.

ب ام و های i3 و i8 نمونه های خوبی هستند که شباهتی به ب ام و های موجود ندارند و ب ام و بیشتر جرئت کند که مدل های انقلابی بسازد. البته شاید شکست مدل های M1 و Z8 باعث شده که ب ام و جرئت تغییر اساسی خود را از دست بدهد و از همان فرمول موفق قبلی که آنرا تا به اینجا رسانده پیروی کند.